Onbegrepen gedragIn de Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag werken studenten, ervaringsdeskundigen en professionals samen aan vraagstukken rondom onbegrepen gedrag. Vanuit co-creatie werken we aan vragen vanuit de praktijk, in een trefpunt waar we elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

In de Kenniswerkplaats werken we vanuit drie thema's:

  • Versterken en leren van herstelinitiatieven
  • Samenwerken in het formele en informele netwerk
  • Samenleven in de wijk

Bestaande kennis en expertisenetwerken verbinden we met elkaar. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe, praktische informatieproducten. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren in situaties van onbegrepen gedrag. Voor mensen die met elkaar wonen, werken of leren.

Wat is onbegrepen gedrag?

Onbegrepen gedrag komt voor in allerlei vormen en situaties. Thuis, op het werk, op straat of in de winkel. De Kenniswerkplaats richt zich op de interactie tussen mensen; het gedrag van de een roept iets op bij de ander. Hoe kun je als professional of als naaste omgaan met onbegrepen gedrag? En hoe draag je bij aan een samenleving waarin mensen met onbegrepen gedrag ook volwaardig kunnen meedoen?

Kenniswerkplaats

Hoe werken we samen?

Binnen onze fysieke kenniswerkplaats werken professionals  vanuit verschillende domeinen samen op thema's rondom onbegrepen gedrag. We wisselen kennis en ervaringen uit over een gezamenlijk vraagstuk en werken aan oplossingen in de praktijk. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin mensen met onbegrepen gedrag meedoen en 'er mogen zijn’.

De Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag ontvangt tot 2027 subsidie om te ontdekken en te leren hoe zo’n samenwerking het beste kan worden vormgegeven. Het is de intentie om de Kenniswerkplaats na die periode voort te zetten.


Ontdekken en leren

De Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag ontvangt tot 2027 subsidie vanuit ZonMw om te ontdekken en te leren hoe zo’n samenwerking het beste kan worden vormgegeven. Het is de intentie om de Kenniswerkplaats na die periode voort te zetten.

Aftermovie: netwerkbijeenkomst