Taal en spraakOuders en leerkrachten hebben een belangrijke taak in het op tijd herkennen van spraak- en taalproblemen bij kinderen. Met praten en taal leert het kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dit is belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Zowel op verstandelijk, emotioneel en sociaal vlak.

Preventieve logopedie

Het vroeg opsporen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en mondgewoonten is heel belangrijk. Onze logopedisten zijn hierin deskundig en kunnen met je meedenken en advies geven. Wanneer spraak- en taalstoornissen op tijd gesignaleerd worden voorkomt dit bijvoorbeeld:

  • uitstroom naar het speciaal onderwijs
  • voortijdige schooluitval
  • gedragsproblemen

Een logopedist helpt een kind op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Zodat een kind duidelijk en vloeiend kan spreken, de taal begrijpt en woorden kent en herkent.

Herken een logopedisch probleem

Hoe herken je een logopedisch probleem? Dit is niet altijd even makkelijk. Daarom hebben wij hieronder een aantal van de logopedische problemen weergegeven op het gebied van:

  • Taal: het kind kent te weinig woorden, maakt onvolledige zinnen of begrijpt niet goed wat er tegen hem/haar gezegd wordt.
  • Spraak: het kind kan bepaalde klanken niet goed zeggen of heeft moeite met de uitspraak van woorden.
  • Stem: het kind heeft al langere tijd een hese of schorre stem.
  • Stotteren: het kind hapert op bepaalde klanken, herhaalt letters, heeft last van blokkades tijdens het praten.
  • Afwijkend mondgedrag: het kind zit veel met de mond open, zuigt nog op duim/vingers of speen of kan bepaalde bewegingen niet goed maken met de tong en/of lippen.

Doe de check

Vermoed je dat een kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, stem, mondgewoonten en/of auditieve vaardigheden? Vul de checklist (pdf, 111 kB) in.

Kruis je één of meerdere vakjes aan? Neem dan contact op met onze logopedisten voor advies via [email protected] of 0592 306 317.

Wat kun je zelf doen?

Voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen helpt bij de spraak en taalontwikkeling van een kind. Kijk voor meer tips ook eens op de website Kind en Taal.