Directie & bestuurGGD Drenthe is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 12 Drentse gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat uit de 12 wethouders volksgezondheid. Het dagelijks bestuur is een afvaardiging daarvan en bestaat uit 3 leden. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie.

Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

Samenstelling algemeen bestuur

Samenstelling dagelijks bestuur

Directie

  • Dhr. F. Strijthagen, directeur publieke gezondheid a.i.

Jaarstukken GGD

Bekijk hier de jaarstukken van 2022.