ZorgcontinuïteitZorginstellingen die vallen onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn ook onder bijzondere omstandigheden verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. Hierbij kan gedacht worden aan een crisis of het moment na een crisis. Om deze reden is het belangrijk voor een zorginstelling om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een crisis. In dit plan staan de maatregelen beschreven die de continuïteit van zorg garanderen gedurende- en na een crisis.

Rol GHOR Drenthe

Bij een incident of crisis in de veiligheidsregio Drenthe coördineert, regisseert en stuurt GHOR Drenthe de geneeskundige hulpverlening aan. De GHOR is daarnaast bereikbaar voor vragen vanuit zorginstellingen. De GHOR is vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. De GHOR heeft een overzicht van de zorginstellingen in de regio waar 24 uurs zorg plaatsvindt. Dit is nodig om adequaat hulp te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld tijdens een evacuatie, ontruiming of ten tijde van stroomuitval. De GHOR maakt gebruik van het systeem GHOR4all om de gegevens te registreren.

Staat jouw zorginstelling al geregistreerd?

GHOR4all kan door zorginstellingen zelf worden ingevuld en bijgehouden. Iedere zorginstelling stelt een beheerder aan die informatie in GHOR4all actualiseert en toegang heeft tot informatie van de eigen organisatie. Alleen medewerkers van GHOR hebben inzicht in de gegevens van de zorginstellingen. Om gebruik te kunnen maken van het GHOR4all-systeem moet je als gebruiker ingelogd zijn. GHOR kan voor jouw zorginstelling een gebruikersnaam en wachtwoord verlenen. Voor meer informatie en of het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u contact opnemen met GHOR Drenthe.

(Netwerk) bijeenkomsten en kennisdeling

De GHOR organiseert bijeenkomsten en overleggen over zorgcontinuïteit. Tijdens de bijeenkomsten en overleggen krijg je de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s uit het werkveld en wordt je bijgepraat over ontwikkelingen, ervaringen en kennis uit het land of de regio of krijg je bijvoorbeeld de gelegenheid om te oefenen met vaardigheden die van belang zijn bij crisismanagement. Jaarlijks organiseert de GHOR een bijeenkomst en een overleg.

Wil je deze bijeenkomsten en overleggen bijwonen? Neem dan contact op met GHOR Drenthe. Je ontvangt ter zijne tijd dan een vooraankondiging en/of uitnodiging.

Wat kan bureau GHOR Drenthe voor je betekenen?

GHOR Drenthe kan de zorginstelling ondersteunen door middel van kennisdeling, vervult een 24/7 loketfunctie voor vragen van zorginstellingen en functioneert als vangnet bij problemen waar zorginstellingen zelf niet uitkomen.


Contact

Voor direct contact bel 0592 306 300 of stuur een e-mail naar [email protected]

Landelijk format

Deze praktische tool kan de zorginstelling handvaten bieden bij het continueren van de zorg bij een grootschalig incident.

Download zorgcontinuiteit in balans (pdf, 590 kB)