Dien een klacht inWij proberen onze taken goed uit te voeren. Toch kun je ontevreden zijn, over het contact met een medewerker, over hoe iets verloopt of over hoe wij je behandelen. Laat het ons dan weten, dat is je recht! Het geeft de GGD de kans jouw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren. Ook klachten over Veilig Thuis Drenthe kun je bij ons indienen.

Klacht direct oplossen

Als een klacht ontstaat, dan kun je deze het best direct en open bespreken met de betrokkene(n). Door jouw onvrede kenbaar te maken, kunnen zij direct een oplossing zoeken of misverstanden rechtzetten. Mocht dit voor je niet tot het gewenste resultaat leiden dan kun je een officiële klacht indienen via het klachtenformulier. Deze kun je ook gebruiken voor klachten over Veilig Thuis Drenthe.

Binnen 3 werkdagen nemen wij contact met je op om het vervolg van de klacht met te bespreken. In dit gesprek laten wij je ook weten wie de klacht behandelt. De eerste stap na het aanleveren van jouw klacht is het bemiddelingstraject.

Bemiddelingstraject

In een bemiddelingstraject kun je jouw klacht bespreken met de leidinggevende van de medewerker, de medewerker kan hierbij aanwezig zijn. In dit overleg kun je jouw klacht uiteen zetten en wordt bekeken of er middels de bemiddeling afspraken gemaakt kunnen worden waar u als klant tevreden mee kunt zijn. De afspraken krijg je na het overleg thuis gestuurd. Na twee weken neemt de leidinggevende van de medewerker contact met je op of de klacht naar tevredenheid is opgelost.

Klachtencommissie

Mocht het bemiddelingstraject niet tot het gewenste resultaat geleid hebben, dan wordt jouw klacht doorgestuurd aan de ambtelijk secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie. De secretaris draagt er zorg voor dat de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie terecht komt. Dit is een onafhankelijke commissie, waarin mensen zitten die niet werken bij de GGD. De commissie beoordeelt op basis van informatie van de klager en de GGD en geeft aanbevelingen voor maatregelen. Van de GGD hoor je vervolgens welke maatregelen genomen zijn. Als de klachtencommissie jouw klacht behandelt, is dat voor je gratis.

Heb je vragen over een klacht of over de klachtenprocedure? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris door te mailen naar: [email protected] of door een terugbelverzoek aan te vragen via het algemene nummer van de GGD (0592) 30 63 00.


Klacht

Heb je een klacht?

Klachtenregeling

Meer informatie over hoe wij je klacht behandelen lees je in de klachtenregeling van GGD Drenthe.