Advies en meldpunt OGGZNiet iedereen die hulp nodig heeft, wil of durft daarom te vragen. Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om zorgen te delen, ook als je twijfelt. Zo kan iemand hulp ontvangen.

Maak je je zich zorgen om iemand? Neem dan contact op met het Advies en Meldpunt OGGZ. We zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij complexe zorgwekkende situaties.

Wat is een zorgwekkende situatie?

Je kunt je zorgen maken om iemand met verward of vreemd gedrag. Ook kan het voorkomen dat iemand geen hulp ontvangt, terwijl jij denkt dat dit wel nodig is. Verward gedrag komt voor bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementeren. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten. Of iemand kan zichzelf of zijn omgeving vervuilen of verwaarlozen. Lees meer over het herkennen van signalen.

Hoe neem ik contact op?

We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur via 088 24 60 240. In de avond of in het weekend kun je een bericht inspreken. Een sociaal verpleegkundige belt je de volgende werkdag.

Je kunt ook een digitale melding doen.

Als er sprake is van een acute situatie die om directe inzet vraagt, dan bel je 112.

Wat gebeurt er daarna?

Na je melding beoordelen we de situatie. Vervolgens onderzoeken we of er daadwerkelijk zorg nodig is en welke hulp wij kunnen inzetten.

GGD Drenthe werkt samen met GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Cosis en maatschappelijke organisaties in elke gemeente. Als hulp nodig is, dan doen wij dit zoveel mogelijk in overleg en in samenwerking met de betrokken persoon. Deze samenwerking om hulp op gang te brengen, noemen we de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Wet verplichte GGZ

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van verplichte zorg. Dit geldt voor mensen die niet openstaan voor hulp, terwijl ze een  psychische aandoening hebben met ernstige gevolgen. In deze wet is het beter geregeld dat de betrokken persoon en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, de zorg en de ondersteuning daarna. Bovendien maakt de wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis kan plaatsvinden. Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel; in elke gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.

Wanneer je denkt dat iemand (niet acute) verplichte ggz nodig heeft, dan kun je dit melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ. Lijkt verplichte zorg inderdaad nodig, dan wordt het Openbaar Ministerie gevraagd een zorgmachtiging voor te bereiden. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg daadwerkelijk wordt ingezet.


Neem contact op

Bel 088 24 60 240
(ma-vr 8.30 – 17.00 uur)

Ben je een professional?
Dan doe je hier een online melding.

Ben je een naaste?
Dan doe je hier een online melding.

Acute situatie? Bel 112.

Herken de signalen

Twijfel je of iemand zich in een zorgwekkende situatie bevindt? Neem contact op voor advies en bekijk hier welke signalen je kunt herkennen.

Veilig thuis Drenthe

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Bel dan naar Veilig Thuis Drenthe via 088 2460244.

Vertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en de contactgegevens van de familievertrouwenspersoon in jouw regio vind je op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Mensenhandel

GGD Drenthe coördineert de zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel in Drenthe. www.wegwijzermensenhandel.nl

Heb je behoefte aan advies, voorlichting of begeleiding? Neem contact op met één van onze zorgcoördinatoren via 0592 306 300 of [email protected]