GHORGHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Drenthe coördineert de geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of crisis. Ook adviseert en ondersteunt GHOR gemeenten en zorginstellingen over hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. GHOR Drenthe is onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe en wordt georganiseerd door GGD Drenthe.

GHOR Drenthe bij de voorbereiding op een ramp of crisis

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op rampen en crises, om hulpverleners tijdens een ramp goed te laten samenwerken. De GHOR houdt zich samen met alle partners bezig met het voorbereiden op rampen en crises. De GHOR organiseert oefeningen en adviseert over evenementen, infrastructuur, sociale veiligheid en continuïteit van zorg.

GHOR Drenthe tijdens een ramp of crisis

GHOR Drenthe zorgt bij rampen en crises dat de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden goed en snel samenwerken. Hierbij kan je denken aan ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, GGD en GGZ. De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening en geeft informatie hierover. Dit doet de GHOR door goed af te stemmen met de andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten.

Bij ingrijpende gebeurtenissen biedt de GGD psychosociale hulp (psh). Het gaat hierbij om situaties met (kans op) maatschappelijke onrust, bijvoorbeeld bij een familiedrama, een grootschalige zedenzaak of de moord op een kind. Het team van psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (PSH) coördineert de samenwerking tussen verschillende partijen. Het team wordt bijeengeroepen op initiatief van de burgemeester of een ambtenaar openbare veiligheid.


Contact

Voor direct contact bel 0592 - 306 300 of stuur een e-mail naar [email protected]

Veiligheidsregio

GHOR Drenthe is onderdeel van Veiligheidsregio Drenthe.nl