E-consult peutersNet als jij willen wij dat jouw kind gezond en veilig opgroeit. Gaat het goed met je kind en zien wij geen risico’s voor de ontwikkeling? In de peuterleeftijd (2-3 jaar) kunnen we dan in gezamenlijk overleg kiezen voor een e-consult. Dit komt dan in plaats van een afspraak op het consultatiebureau. Het e-consult is een vragenlijstonderzoek. Het geeft jou en ons een beeld van de ontwikkeling en gezondheid van je kind.

Hoe werkt de jeugdgezondheidszorg

Samen met jou als ouder/verzorger kijken we wat er nodig is in jouw gezin. Waar de één behoefte heeft aan advies en contact, heeft de ander dat misschien helemaal niet. Samen bepalen we wanneer een volgend contactmoment nodig is, met wie en in welke vorm. Een e-consult voor peuters kan een goed alternatief zijn voor een afspraak op het consultatiebureau.

Wat is het e-consult

Het e-consult bestaat uit 7 vragenlijsten. De eerste vragenlijst gaat over de ontwikkeling van je kind. Samen met je kind doe je een aantal activiteiten. Bijvoorbeeld, kan je kind tegen een bal trappen zonder zich vast te houden? Het uitvoeren en invullen van dit onderdeel duurt ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk dat je kind fit is als je begint aan dit onderdeel.

De andere vragenlijsten duren in totaal ongeveer 15 minuten en doe je zonder je kind. Alle vragenlijsten samen geven jou én ons inzicht in de ontwikkeling, opvoeding en gezondheid van je kind. Na het invullen van de vragenlijsten ontvang je tips en meer informatie. Komen er bijzonderheden uit de vragenlijsten of heb je zelf vragen? Dan plannen we alsnog een afspraak in.

Het ingevulde e-consult komt in digitale dossier kind

Via Mijn Kinddossier kun je de ingevulde antwoorden en adviezen van het e-consult op ieder moment bekijken. Naast jou kunnen ook de jeugdverpleegkundige, jeugdarts en verpleegkundig specialist van jouw consultatiebureau je antwoorden zien. Hierdoor kunnen zij met jou de ontwikkeling en gezondheid van je kind in de gaten houden. Lees meer over de privacy van jou en je kind bij GGD Drenthe op onze pagina Jouw privacy bij GGD Drenthe - GGD Drenthe.


Vragen of zorgen?

Heb je vragen of maak je je zorgen? Neem contact met ons op via 088 2460246 of chat met een jeugdverpleegkundige via de GroeiGids ouderchat. De chat is open:

  • maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-20.30.
  • woensdag en vrijdag van 8.30-17.00.

Ga naar de ouderchat