Gezondheidsadvies bij evenementenOrganiseer je een evenement in jouw gemeente? Informeer bij de gemeente naar de voorwaarden die voor jouw evenement gelden. Als organisator wil je een leuk evenement neerzetten. Naast leuk moet het voor iedereen ook veilig en gezond zijn. Voor veel evenementen is daarom een vergunning nodig.

GHOR adviseert gemeenten

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) adviseert de gemeenten over eventuele geneeskundige risico’s bij een publieksevenement. Ook adviseren we hoe we het evenement vanuit gezondheidsperspectief goed kunnen laten verlopen. De gemeente beslist vervolgens welke maatregelen zij opneemt in de uiteindelijke evenementenvergunning.

Ervaring en advies

Zowel landelijk als regionaal heeft de GHOR in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het adviseren bij evenementen. Ook hebben we veel geleerd van evaluaties en onderzoeken. Steeds beter weten we:

  • hoe publieksevenementen verlopen.
  • wat de gemiddelde zorgvraag is tijdens een evenement.
  • welke factoren extra of juist minder aandacht vragen voor de hulpverlening.

Update Drentse handreiking

Deze ervaring en inzichten verwerken we in een update van de 'Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen'. Zodra deze is vastgesteld, delen we hem hier.