PrikaccidentenBij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon in het lichaam van een ander. Dit kan gebeuren via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of een scalpel. Ook een spat- of bijtaccident wordt als prikaccident gezien. GGD Drenthe beoordeelt en behandelt geen accidenten. Wel geven wij advies aan professionals over de afhandeling van een accident. Ook kunnen wij ondersteunen bij het maken van een prikaccidentenprotocol. Een protocol is een stappenplan waarin wordt uitgelegd wat er moet gebeuren.

Verantwoordelijkheid van de werkgever

Een groot deel van de prikaccidenten zijn werkgerelateerd. Als het accident gebeurt tijdens het werk, dan valt het onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Werkgevers zijn verplicht de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Een prikaccidentenprotocol hoort daarbij, en hoort er dus te zijn.

Wat moet er in het protocol?

Het doel van een prikaccidentenprotocol is het voorkomen van een infectie die via bloed overdraagbaar is. Het protocol bestaat uit twee delen:

  1. Een protocol preventie prikaccidenten, waarin de voorschriften zijn opgenomen
  2. Arbowet ter voorkoming van prikaccidenten: veilig werken en een protocol afhandeling prikaccidenten waarin de voorschriften hoe te handelen als er toch een prikaccident optreedt.

Wij adviseren werkgevers afspraken te maken met bijvoorbeeld de arbodienst of de eerste hulp van een ziekenhuis.


Contact

Voor advies kun je contact opnemen met ons team Infectieziekten: