KinderopvangWij controleren alle centra voor kinderopvang op hygiëne en veiligheid. Met kinderopvang bedoelen we verschillende plekken. Zoals dagopvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. De inspectierapporten zijn openbaar. Online kun je ze bekijken.

Bekijk het inspectierapport van jouw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang

Van elke controle maken we een rapport. Deze rapporten vind je terug in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin zoek je op naam, registratienummer, adres of plaats van de opvang. Kun je het rapport van de opvang niet vinden? Bel ons dan op (0592) 306 300. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen kinderopvangtoeslag als jouw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Kinderopvanglocaties komen alleen in het landelijk register als ze een controle van de GGD hebben gehad. En als ze van de gemeente kinderopvang mogen aanbieden. Elke kinderopvang in het landelijk register heeft een eigen registratienummer.

Klachtenloket voor Kinderopvang

Een klacht kun je melden bij het Klachtenloket voor Kinderopvang. Wil je een klacht melden over de opvanglocatie van jouw kind? Dat kan persoonlijk of namens de oudercommissie. Het klachtenloket geeft onafhankelijke informatie, advies en bemiddeling.

Geschillencommissie Kinderopvang

Na het Klachtenloket kun je terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Lukt het niet om samen met het Klachtenloket een oplossing te vinden? Vraag dan de Geschillencommissie Kinderopvang om hulp. Alle ouders met kinderen op een kinderopvang moeten zich hierbij aansluiten.