Asielzoekers en statushoudersWij geven gezondheidszorg aan asielzoekers en statushouders in Drenthe.

Denk aan:

  • asielzoekers en statushouders in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA);
  • statushouders die in de gemeente wonen.

COA-opvanglocaties

In de provincie Drenthe staan 4 COA-opvanglocaties: in Assen, Zweeloo, Hoogeveen, Emmen en Eelde/ Paterwolde.

In COA-opvanglocaties wonen asielzoekers en statushouders zonder huis in Nederland. Asielzoekers blijven er zolang hun asielaanvraag wordt behandeld. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij wonen in een COA-opvanglocatie totdat een gemeente hen een huis toewijst.

Welke gezondheidszorg regelen we binnen de COA-opvanglocaties?

Monitoring ontwikkeling en groei

We monitoren de ontwikkeling en groei van asielzoekerskinderen tot hun 18e jaar. Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen het kind, zodat gezondheidsproblemen tijdig aandacht krijgen.

Vaccinaties tegen ernstige ziekten

Asielzoekerskinderen ontvangen vaccinaties om ernstige infectieziekten zoals difterie, de bof, mazelen en polio te voorkomen. Ze krijgen dezelfde vaccinaties als andere Nederlandse kinderen. Lees hier meer over vaccinaties voor kinderen.

Voorkomen en bestrijden infectieziekten

Denk bijvoorbeeld aan:

  • onderzoek naar waar de infectieziekte vandaan komt;
  • het melden van infectieziekten zodat erger wordt voorkomen;
  • het COA advies geven als er (misschien) veel mensen tegelijk een infectieziekte krijgen.

De GGD volgt altijd de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bestrijding tuberculose (tbc)

Alle asielzoekers die naar Nederland komen, krijgen een controle als ze uit landen komen waar tbc vaak voorkomt. Dit is verplicht. Als iemand tbc heeft, krijgt diegene een behandeling van ons. Ook onderzoeken we dan waar de ziekte precies vandaan komt.

Asielzoekers en statushouders uit risicolanden kunnen elk half jaar opnieuw een onderzoek krijgen. Dit geldt alleen de eerste 2 jaren dat ze in Nederland wonen en het is niet verplicht.

Controle hygiëne voorzieningen in COA-opvanglocaties

Elk jaar controleren we de hygiëne in alle COA-opvanglocaties. Nieuwe COA-opvanglocaties krijgen een controle voordat ze open gaan of binnen een maand na opening. Hiervan krijgt de COA een rapportage. Als het nodig is, verbeteren zij de hygiëne.

Ook geven we advies en uitleg aan COA-medewerkers en medewerkers van GezondheidsZorg Asielzoekers over hygiëne.

Advies en uitleg om de gezondheid te verbeteren

Onze gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) geven in groepen uitleg aan asielzoekers over gezondheidsrisico’s. En over hoe zij die kunnen voorkomen. We maken elk jaar een werkplan gezondheidsbevordering voor elke opvanglocatie. Hiervoor overleggen we met het COA en andere samenwerkingspartners. Als iemand daarom vraagt, geven we ook individuele uitleg over seksuele gezondheid.


Opvanglocaties asielzoekers

Informatie over COA-opvanglocaties vind je op de website van het COA.

Opvang vluchtelingen Oekraine

GGD’en en GHOR dragen bij aan de gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar ons land komen. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is dat niet anders. Toch hebben zij een aparte status ten opzichte van andere vluchtelingen: Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven, zij hoeven geen asiel aan te vragen en kunnen gebruikmaken van de reguliere gezondheidszorg.