BestuursvergaderingenDe wethouders van de 12 deelnemende gemeenten vergaderen ongeveer 1x per 3 maanden. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en het concept-verslag van de vorige vergadering publiceren we ongeveer een week voor de vergadering.