Opvang vluchtelingen uit OekraïneGGD’en en GHOR dragen bij aan de gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar ons land komen, ook voor vluchtelingen uit Oekraïne. Toch hebben zij een aparte status ten opzichte van andere vluchtelingen: Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en kunnen gebruikmaken van de reguliere gezondheidszorg. Hieronder vind je informatie en handige links.

Vragen en antwoorden over gezondheid en vluchtelingen

Voorkomen van infectieziekte en hygiëne

Vluchtelingen en corona

Vluchtelingen en infectieziekten

Vluchtelingen en de Drentse samenleving

We zien veel hartverwarmende initiatieven om opvanglocaties, hulp en goederen te organiseren vanuit de Drentse gemeenschap. Er leeft een groot saamhorigheidsgevoel. Ook zijn er veel vragen en soms zorgen.

Op de site van de Veiligheidsregio pagina geven we antwoorden.

Informatie en hulplijnen

In het Oekraïns

Voor vrijwilligers en professionals

Subsidie zorgkosten Oekraïners

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zorgverleners kunnen voor de zorg die zij verlenen, bij het CAK subsidie aanvragen. Op de website van het CAK staat duidelijk uitgelegd hoe zorgverleners deze kosten kunnen declareren.

Wat doen de GGD’en of de GHOR?

De gezondheid van inwoners bewaken en bevorderen is de taak van de GGD’en. Publieke gezondheid is een zeer divers taakgebied waar onder meer infectieziektebestrijding, psychosociale hulp en jeugdgezondheidszorg onder valt. Voor vluchtelingen concentreren de GGD’en zich op de volgende onderdelen:

  • Gezondheid vluchtelingen
  • Coronabestrijding
  • Zorg voor kinderen en jongeren
  • Psychosociale hulp