Feline Derks – Platzer – Strategisch adviseur

"Van wetenschap naar inwoner"


'Impact maken in de praktijk', dat mistte Feline weleens in haar vorige functie. Ze is van huis uit gezondheidspsycholoog en gepromoveerd in de sociologie en gezondheidspsychologie. "In mijn functie als strategisch adviseur bij GGD Drenthe kon ik mijn kennis vanuit de wetenschap inzetten om impact te maken in de praktijk. Dit geldt voor inwoners en professionals. De GGD is een mooie organisatie die juist daar precies tussenin zit." Feline is ondertussen doorgestroomd tot Programmadirecteur Gezondheid en Leven. In dit verhaal lees je meer over haar ervaringen als strategisch adviseur.

Eén team, één taak

Feline kwam terecht in een warm en gemotiveerd team met epidemiologen, adviseurs publieke gezondheid en een andere strategisch adviseur. "Ik vind dat we het als team goed doen. Mijn collega's hebben veel kennis van hun vak en hebben daar passie voor. Er is inzet en motivatie om de transitie van zorg naar gezondheid vorm te geven. Zo hebben we invloed op lokaal gezondheidsbeleid, dragen we interventies aan en spelen een verbindende en aanjagende rol in netwerken." De onderlinge sfeer tussen de collega's is goed. "Je vindt elkaar vanuit de inhoud en wat je nodig hebt, niet vanuit hiërarchie. Je hebt een gezamenlijk doel en je zoekt de mensen die daarin mee kunnen denken. Het is één team, één taak. Je kunt van niemand verwachten dat diegene alles kan, maar samen kom je een heel eind. Bovendien is het gewoon gezellig, dat is óók belangrijk."

feline-vervolg

Wisselende rollen

Vanuit haar rol als strategisch adviseur is Feline namens de GGD vertegenwoordigd in het Integraal Zorgakkoord. "Daar zie je de transitie van zorg naar gezondheid heel duidelijk. Hoe gaan we gezondheid met elkaar vormgeven in de regio de komende jaren? GGD Drenthe heeft meegeschreven aan het Regioplan en heeft een belangrijke rol in het monitoren van (regionale) beleidsplannen. Om de transitie vorm te geven moeten we in de regio een aantal dingen echt anders gaan doen. Denk aan het focussen op innovatie en verbinding tussen het fysieke en sociale domein."

In haar functie acteert Feline op verschillende niveaus, dat gaat van bestuurder tot inwoner . "Dat maakt het werk onwijs leuk. Je hebt nooit helemaal dezelfde rol. Hierdoor leer je het veld steeds beter kennen en ook jezelf. Politieke sensitiviteit is daarom belangrijk in deze functie. Maar ook het kennen en kunnen acteren, richting al die diverse belangen." En zo kan ze nog wel een paar competenties benoemen "netwerken, regie voeren en verbinden."

Afwisselend en dynamisch

In afstemming met je team en leidinggevende werk je op kantoor, vanuit huis of ben je onderweg. "Je hebt veel vrijheid om je werkdagen zelf vorm te geven. En het mooie is dat je in deze functie de kans krijgt om alle kennis die je hebt opgedaan, in te zetten in de praktijk . Je draagt bij aan verschillende onderdelen van de cyclus adviseren, implementeren en evalueren. Dat zie je niet vaak, meestal beperkt een rol zich tot één van die onderdelen. Dat zorgt ervoor dat het werk zeer afwisselend en dynamisch is."