Esther Huisman – Epidemioloog

"Wat voor betekenis geef je aan cijfers?"


Datagestuurd werken is één van de pijlers van GGD Drenthe. Maar wat is dat nou eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk? Esther, epidemioloog, heeft er elke dag mee te maken in haar werk. "Een dashboard met cijfers is één, maar het duiden van die data is nog veel belangrijker. Want wat voor betekenis geef je aan cijfers?"

De GGD verzamelt informatie over de ontwikkeling van de gezondheid van inwoners. Dit doen we met gezondheidsonderzoeken en een eigen onderzoekspanel. Esther werkt als epidemioloog bij GGD Drenthe en brengt met haar collega's de onderdelen in kaart die invloed hebben op gezondheid. Denk aan de manier waarop je leeft (zoals roken, bewegen, gewicht), hoe je je voelt en de omgeving waarin je opgroeit.

In deze functie is het niet alleen belangrijk om onderzoeksvaardigheden te hebben, maar ook om cijfers te kunnen vertalen. Wat zien we en hoe vertellen we dat verhaal op een gemakkelijke manier? "Ons team verzamelt, onderzoekt, deelt en duidt data. We maken gebruik van eigen gegevens en van gegevens die anderen verzamelen. Op dit moment werk ik aan de invoering van een dashboard waarin je online (anonieme) gezondheidsgegevens kunt bekijken. Ook kun je hier zelf figuren met cijfers vaststellen, zoals de hoeveelheid jongeren met overgewicht in een gemeente.

Zo'n dashboard met cijfers is één, maar het uitleggen van die gegevens is nog veel belangrijker. Want wat voor betekenis geef je eraan? Welk verhaal vertellen de cijfers? "Dit soort gegevens bieden een mooie ingang om het gesprek aan te gaan met samenwerkingspartners uit verschillende domeinen. Je kunt bepalen waar je gezondheidswinst wilt halen en hoe je dat gaat doen. Waardevolle informatie dus, die direct het belang van datagedreven werken laat zien. We maken echt impact."

esther-vervolg

Werken in programma's

"Binnen ons team heeft iedereen een eigen focusgebied. De GGD werkt in verschillende programma's. Ik werk vooral voor het programma Gezondheid en Leven. Kortgeleden breidde ons team uit. Dat geeft een nieuw soort kennis en energie. Er is een fijne dynamiek en open sfeer. Iedereen heeft de ruimte om te laten zien waar hij goed in is. Ook werken we vaak met z’n tweeën, dat maakt de samenwerking minder kwetsbaar."

Samenwerken met anderen

"In mijn functie werk ik veel samen met anderen. Dit doe ik binnen en buiten de organisatie. Het geeft mij een enorme drive om met elkaar iets moois neer te zetten, waarbij ruimte is voor ieders eigen inbreng en expertise. Zo ben ik betrokken bij de Datawerkplaats Mentale Gezondheid. Hierin werken we samen met universiteiten, ketenpartners en kennisinstituten aan inzicht in mentale gezondheid. Naast de informatie uit onze eigen onderzoeken, gebruiken we gegevens van Lifelines en Vektis."

Een ander mooi voorbeeld is het Regiobeeld, dat maakten we voor het Integraal Zorgakkoord. Het Regiobeeld laat de gezondheid van onze inwoners zien, dingen die daar invloed op hebben en het zorggebruik. We ontwikkelden dit samen met het Zilveren Kruis, Proscoop, CMO STAMM en Zorgplein Noord. Dat hebben we echt met z'n allen gedaan, een resultaat waar ik trots op ben."