Waterpokken



Waterpokken is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus. Waterpokken start meestal met lichte koorts. Vervolgens komen er over het hele lichaam jeukende vlekjes en blaasjes. Waterpokken is besmettelijk vanaf 2 dagen voordat de vlekjes zichtbaar worden totdat de blaasjes zijn ingedroogd. Meestal is het kind binnen 10 dagen genezen. Waterpokken komt vooral voor bij kinderen, bijna ieder kind krijgt het.

Hoe krijg je het?

Het virus wordt overdragen bij hoesten en praten via druppeltjes in de lucht. Ook door contact met het vocht uit de blaasjes, kan het virus worden overgedragen.

Wat moet ik doen?

  • Hoesten of niezen in de elleboog
  • Regelmatig je handen wassen
  • Contact vermijden met het vocht uit de blaasjes van iemand met waterpokken

Moet ik thuis blijven?

Kinderen met waterpokken kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Het kind besmette mogelijk al anderen voordat het kind zelf vlekjes krijgt. Thuishouden helpt dus niet om verspreiding van waterpokken te voorkomen.

DOWNLOAD DEURBRIEFJE waterpokken


Advies en melden

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor meldingen, advies en overleg bereikbaar:

tijdens kantooruren via
(0592) 30 63 00 of 
[email protected]

Melden door professionals

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven (zoals een kinderopvang, school of zorginstelling), heeft een meldingsplicht. Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard

Meer informatie over Melden en Advies