Melden en AdviesMeldingsplicht

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven zoals een kinderopvang, school of zorginstelling, heeft een meldingsplicht. Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard zoals:

  • Maag- darmproblemen, braken en/ of diarree (bij 2 of meer gevallen meldingsplichtig)
  • Geelzucht  (bij 1 geval meldingsplichtig)
  • Huidaandoeningen
    als schurft (bij 1 geval al meldingsplichtig)
    als vlekjesziekten (bij 2 of meer gevallen)
  • Andere ernstige aandoeningen waarbij in korte tijd veel mensen ziek worden.

Wat doen wij?

Na de melding beoordelen wij of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen.
Afhankelijk van de aard van de infectie en aantal personen met klachten kunnen wij de volgende stappen ondernemen:

  • We nemen contact op met andere mogelijk betrokken organisaties zoals het laboratorium, afdeling Infectiepreventie en/of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Advies en melden

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor meldingen, advies en overleg bereikbaar:

tijdens kantooruren via
(0592) 30 63 00 of 
[email protected]

(zorg)Instellingen kunnen telefonisch of via de mail een melding bij ons doen.

Kinderdagverblijven, scholen, BSO kunnen digitaal een melding bij ons doen via onderstaande button.

MELD EEN INFECTIEZIEKTE