Hand-voet-mondziekteHand-voet-mondziekte is een besmettelijke ziekte. Het wordt door een virus wordt veroorzaakt. Hand-voet-mondziekte begint met (lichte) koorts. Het kind kan klachten krijgen van buikpijn, diarree, hoofdpijn en geen eetlust. Kenmerkend zijn de pijnlijke blaasjes in de mond, op de handpalmen en op de voetzolen.

Hoe krijg je het?

Het virus kan via aanhoesten of via de handen in de mond terecht komen:

  • Door het vocht uit de blaasjes
  • Door druppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht komen
  • Via ontlasting, de toiletbril, kraan, deurkruk of spoelknop
  • Via speelgoed of andere dingen waarmee gespeeld of gewerkt wordt

Wat moet ik doen?

  • Regelmatig je handen wassen met zeep
  • Hoesten of niezen in de elleboog
  • contact met vocht uit de blaasjes vermijden
  • het toilet, speelgoed of andere dingen waarmee gespeeld of gewerkt dagelijks schoonmaken

Moet ik thuis blijven?

Kinderen met hand-voet- mondziekte kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Het kind kan al anderen hebben besmet voordat het kind zelf klachten krijgt. Thuishouden helpt dus niet om verspreiding te voorkomen.

DOWNLOAD DEURBRIEFJE Hand-voet-mondziekte


Advies en melden

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor meldingen, advies en overleg bereikbaar:

tijdens kantooruren via
(0592) 30 63 00 of 
[email protected]

Melden door professionals

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven (zoals een kinderopvang, school of zorginstelling), heeft een meldingsplicht. Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard

MEER INFORMATIE OVER MELDEN EN ADVIES