Uw privacy bij GGD Drenthe

GGD Drenthe gaat zorgvuldig en integer met uw gegevens om. Onze beroepswaarden en de kaders van de wet zijn hierin leidend.                                                                                             

Op deze webpagina treft u informatie aan over de manier waarop GGD Drenthe invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze informatie is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.