Annelies Buigholt - Toezichthouder

"Ik leer elke dag weer bij"


Met toezicht draagt de GGD bij aan het beschermen van kwetsbare inwoners, zoals kinderen. Annelies komt als toezichthouder bij kinderopvangorganisaties en gastouders. "De Wet kinderopvang verandert continu, dus er zijn altijd nieuwe dingen om rekening mee te houden. Dat maakt het werk ook zo leuk."

Met haar 21 jaar in dienst, is Annelies één van de 'oudgedienden' van het team. Momenteel houdt ze toezicht op kinderopvangorganisaties in Drenthe. In het verleden deed ze dat ook bij tattoo- en piercingshops, seksbedrijven en grote evenementen. "Zo heeft elke toezichthouder weer een ander pakket. Daarnaast wisselen we elke twee of drie jaar van gemeente. Dit houdt niet alleen het werk leuk en fris, maar ook voorkomen we zo blinde vlekken. Bij het toezicht op de kinderopvang inspecteren we of de kwaliteitseisen worden nageleefd. Daarbij gaat het om hygiëne en veiligheid, de pedagogische praktijk, het klachtenbeleid en de naleving van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook als je hier heel lang werkt zoals ik, leer je elke dag weer bij", zegt Annelies. "De Wet kinderopvang verandert continu, dus er zijn altijd nieuwe dingen om rekening mee te houden. Dat maakt het werk ook zo leuk."

Bij een kritisch inspectie-oordeel is er aanvankelijk vaak weerstand. "De pedagogische praktijk afkeuren is meestal heel erg voor een locatie. De beroepskrachten hebben dan het gevoel dat ze hun werk niet goed doen. Zo was er eens een locatie waar meerdere beroepskrachten met pauze gingen tussen de middag en er één achterbleef op de groep. Op dat moment van de dag werden kinderen gebracht en gehaald, moesten er kinderen naar bed en de kinderen die over bleven spookten van alles uit. Ik heb geadviseerd om eens te kijken naar de pauzetijden. Door die anders in te richten konden er misschien twee beroepskrachten achterblijven op de groep. Bij een volgend bezoek hadden ze dat doorgevoerd en was er veel meer rust. Ze gaven aan dat ze het niet leuk vonden dat ik het had afgekeurd, maar dat het nu wel een stuk beter gaat. Daar word ik blij van."

GDD-Drenthe-3K2A4698

De kracht van samenwerking

"Ik heb een heel fijn team. We weten elkaar goed te vinden en zijn open naar elkaar. We werken veel vanuit huis en hebben afgesproken dat we één keer in de week op kantoor zijn, voor wie kan. Daarnaast overleg ik elk kwartaal met de toezichthouders kinderopvang van de noordelijke provincies. Dat is bijvoorbeeld handig voor grote organisaties die in alle drie de provincies locaties hebben. Zo bleek onlangs dat GGD Fryslân een handhavingsadvies had gegeven over een alternatieve oudercommissie op de ene locatie, terwijl Drenthe en Groningen zo’n oudercommissie op andere locaties hadden goedgekeurd. Door ervaringen uit te wisselen, zorgen we ervoor dat we op verschillende plekken op dezelfde manier oordelen."

Lokaal beleid

Het GGD-toezicht wordt zoveel mogelijk met het lokale gemeentelijke beleid verweven. "Met sommige gemeenten voer ik intensief overleg over de kinderopvang", vertelt Annelies. Dat kan bijvoorbeeld gaan over advies rondom handhaving. "Zij willen graag onze kijk op de situatie weten." Ook als GGD Drenthe signalen krijgt dat er bij een organisatie iets niet goed gaat, overlegt Annelies met de gemeente of er onderzoek nodig is. "Zo vullen GGD en gemeente elkaar aan."

Het is de afwisseling die het werk zo leuk maakt. "Vaak vinden beroepskrachten het heel spannend dat ik langskom, maar gaandeweg merken ze dat ze het eigenlijk wel leuk vinden. Ik zeg wel eens: je doet het hartstikke goed. Dan ontdooien ze."