De GGD tijdens een ramp of incidentBij een ramp of incident in Drenthe werken allerlei hulpdiensten samen om deze zo snel mogelijk te bestrijden. Als de volksgezondheid in het geding is, staat ook de GGD paraat.

Geneeskundige hulp

Bij grote rampen en ongevallen kunnen er veel gewonden zijn. Als de individuele zorgverleners het werk dan niet meer alleen aankunnen, wordt de geneeskundige hulpverlening gecoördineerd door de GHOR. Dit is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe. De GGD levert de mensen voor de crisisorganisatie van de GHOR.

Alle hens aan dek

De GHOR zorgt ervoor dat er genoeg menskracht en materieel ingezet kan worden om gewonden tijdens een ramp of incident goed te kunnen verzorgen en vervoeren. Er moeten voldoende hulpverleners op de plek van een ramp of incident zijn. De GHOR coördineert dit. Genoeg hulpverleners en een goede samenwerking is van levensbelang.

Ambulances en bedden

De GHOR zorgt er met de ambulancedienst ook voor dat gewonden zo snel mogelijk vervoert kunnen worden. Dat betekent dat er ambulances uit de hele regio ingezet worden, en daarbuiten. Bij zware ongevallen en rampen moeten de vele slachtoffers verspreid worden over de ziekenhuizen. De GHOR zorgt ervoor dat de ziekenhuizen tijdig voorbereid zijn op de toestroom van gewonden. In de ziekenhuizen moet er een goede doorstroom zijn van de spoedeisende hulp naar andere afdelingen, voldoende operatiekamers en bedden zijn en moet de intensive care vrijgemaakt worden.

Oefenen, oefenen, oefenen

De geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of incident is ingewikkeld en vergt goede samenwerking en communicatie. Ook met de andere rampbestrijders, zoals de brandweer, politie en het leger. Niet gek dus dat alle onderdelen van het proces vaak en uitgebreid geoefend worden. Zo staan we altijd paraat als er écht iets gebeurt.

Infectieziektebestrijding

De infectiebestrijding in Nederland en Drenthe doet er alles aan om uitbraken te voorkomen. Maar soms worden toch ineens veel mensen tegelijk ziek door een besmettelijk virus of een bacterie. Denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde griepepidemie in 2009 en de plotselinge uitbraak van de EHEC-bacterie in 2011. Dan wordt er met man en macht gewerkt om de uitbraak in te dammen en te bestrijden. Het team Infectieziekten van de GGD vervult daarin een belangrijke rol. We doen aan bronopsporing en adviseren de inwoners van Drenthe wat ze kunnen doen om besmetting te voorkomen. Bovendien coördineert de GGD samen met de GHOR massavaccinaties als dat nodig is en zorgen we ervoor dat huisartsen en ziekenhuizen goed geïnformeerd zijn.

Gevaarlijke stoffen

Tijdens een ontploffing of grote brand komen er soms gevaarlijke stoffen vrij. Het team Medische Milieukunde van de GGD adviseert dan de geneeskundige hulpverlening en de brandweer. Denk bijvoorbeeld aan de grote brand in Moerdijk in 2011 of grote groepen mensen die onwel raken. Ook adviseren we de gemeente of anderen bij het vrijkomen van asbest tijdens of na een brand.

Gezondheidsonderzoek na rampen

Een ramp heeft vaak een lange nasleep. Als er gevaarlijke stoffen vrij zijn gekomen, dan wordt er niet alleen gekeken naar de gevolgen voor de gezondheid op korte termijn. Ook op lange termijn kunnen bepaalde stoffen effect hebben. Daarom kan de GGD na een ramp een gezondheidsonderzoek opzetten, om de gezondheid van slachtoffers in de gaten te houden. Soms zelfs tientallen jaren. Zo kan de geneeskunde snel ingrijpen als dat nodig is. Bovendien krijgen we zo steeds meer kennis over de effecten op de lange duur.

Psychosociale hulpverlening

Wie een ramp of ongeluk van dichtbij meemaakt, vergeet dat zijn hele leven niet. De GGD zorgt ervoor dat tijdens de afwikkeling van een ramp en de lange nasleep erna voldoende aandacht is voor de psychische gesteldheid van slachtoffers en betrokkenen. We werken hierbij samen met tal van hulpverleners. Alles is erop gericht om betrokkenen hun trauma’s te helpen verwerken en verder te kunnen leven.