Programma Nu Niet ZwangerZes van de twaalf Drentse gemeenten zijn aangesloten bij het Nu Niet Zwanger-programma (NNZ). Het programma heeft als doel om inwoners bewust na te laten denken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Hulpverleners gaat daarvoor het gesprek aan met mensen in een kwetsbare situatie.

Coördinatie en contact

De coördinatie van het Nu Niet Zwanger programma in Drenthe ligt bij GGD Drenthe. Gea Knoops is sociaal verpleegkundige bij GGD Drenthe en aangesteld als inhoudelijk coördinator. Neem gerust contact op bij vragen over het programma via [email protected].

Hoe is NNZ in Drenthe georganiseerd?

Hulpverleningsinstellingen in de deelnemende gemeenten hebben een aandachtfunctionaris aangesteld. Er zijn ongeveer 50 functionarissen op dit moment. Zij houden NNZ op de agenda van collega’s en signaleren hoe NNZ in de bestaande werkwijzen geïntegreerd wordt. De aandachtfunctionarissen zijn getraind in de methodiek en doen mee aan intervisiebijeenkomsten waar casuïstiek besproken wordt.

De inhoudelijk coördinator organiseert de trainingen en intervisiebijeenkomsten. Daarnaast ondersteunt de inhoudelijke coördinator bij complexe casuïstiek. Zij onderhoudt het netwerk, heeft verbinding met het medisch domein en biedt ondersteuning bij het financieren van anticonceptie.

thumbnail_FACTSHEET-NNZ-Drenthe-september-2021-1thumbnail_FACTSHEET-NNZ-Drenthe-september-2021-2

In deze factsheet van Drenthe (september, 2021) lees je meer over hoe het programma in onze provincie. Ook alle deelnemende hulpverleningsorganisaties staan hierin vermeld.

thumbnail_infosheet-Nu-NIet-Zwanger-nov-21-(002)-1thumbnail_infosheet-Nu-NIet-Zwanger-nov-21-(002)-2

Dit is het Nu Niet Zwanger programma in het kort: een infosheet van het landelijke netwerk.

In een informatief webinar over het landelijke programma Nu Niet Zwanger, ging GGD Drenthe in september 2022 in gesprek met een inhoudelijke coördinator, een aandachtsfunctionaris, een cliënt en een verloskundige. Het volgende webinar is specifiek bedoelt voor hulpverleners, onderwijs- en GGD-professionals.

Ook meedoen als gemeente?

Neem contact op met inhoudelijk coördinator Gea Knoops via [email protected].