Vijfde ziekteDe vijfde ziekte is een vlekjesziekte die vooral bij kinderen voorkomt. Er ontstaan kleine rode vlekjes in het gezicht. De wangen kunnen vuurrood worden. Er kan temperatuurverhoging of koorts (>38 C) optreden. Daarna verspreiden de vlekjes zich over het lichaam. Dit geeft soms jeuk.

Hoe krijg je het?

Het virus zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Iemand kan deze druppeltjes inademen en besmet worden.

Niet iedereen wordt ziek na besmetting

De ziekte wordt vooral overgedragen bij langdurig of intensief contact. Bijvoorbeeld in het gezin of op kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Niet iedereen wordt ziek na besmetting. Wanneer iemand wel klachten krijgt, gebeurt dat één tot drie weken na de besmetting.

Wat moet ik doen?

  • Hoest of nies in je elleboog. Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Ben je zwanger? Dan kun je kinderen rustig halen en brengen van een school of kinderdagverblijf waar vijfde ziekte heerst. Heeft een gezinslid de vijfde ziekte. Overleg dan even met je huisarts of verloskundige wat verstandig is.
  • Leerkrachten of leidsters die zwanger zijn of een kinderwens hebben, adviseren we contact op te nemen met de bedrijfsarts, verloskundige of GGD. Er kan bloedonderzoek worden gedaan om te kijken of de zwangere als kind vijfde ziekte heeft doorgemaakt. Als dit zo is, is er geen risico voor de ongeboren baby.

Moet een kind thuis blijven?

Voelt een kind met de vijfde ziekte zich goed? Dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Een kind met de vijfde ziekte is al besmettelijk voordat het ziek is. Daarom kunnen andere kinderen al besmet zijn. Thuishouden van het zieke kind helpt dan niet om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Informeer wel de leiding van het kinderdagverblijf of school  als het kind vijfde ziekte heeft, omdat het om een besmettelijke ziekte gaat.

Downloads

informatieblad over vijfde ziekte

'deurbriefje' vijfde ziekte


Advies en melden

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor meldingen, advies en overleg bereikbaar:

tijdens kantooruren via
(0592) 30 63 00 of 
[email protected]

Melden door professionals

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven (zoals een kinderopvang, school of zorginstelling), heeft een meldingsplicht. Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard

MEER INFORMATIE OVER MELDEN EN ADVIES