Kinkhoest


Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de keel, neus en longen. Het wordt veroorzaakt door een bacterie. Door hoesten, niezen en praten en via handen en voorwerpen worden de bacteriën overgedragen op iemand anders. Kinkhoest kan gevaarlijk zijn voor kinderen die jonger zijn dan 1 jaar. Als je zwanger bent, kun je de 22-wekenprik halen. Met deze prik zijn jij en je kind beter beschermd tegen kinkhoest. Kinderen in Nederland krijgen een vaccinatie tegen kinkhoest via het Rijksvaccinatieprogramma.

Hoe krijg je het?

De bacterie wordt verspreid door hoesten of niezen.
Het effect van de vaccinatie neemt na een aantal jaren af.

Wat moet ik doen?

  • Hoesten of niezen in de elleboog
  • Zwangere vrouwen met kinkhoest moeten contact opnemen met hun huisarts. Kinkhoest kan bij de geboorte worden overgedragen op de baby.
  • Iemand met kinkhoest kan beter uit de buurt blijven van baby’s en kinderen met ernstige ziekten van bijvoorbeeld de longen, hart of spieren. Kinkhoest kan voor hen erg gevaarlijk zijn.

Moet ik thuis blijven?

Kinderen met kinkhoest kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Het kind kan al anderen hebben besmet voordat het kind zelf klachten krijgt. Thuishouden helpt dus niet om verspreiding te voorkomen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wie kan kinkhoest krijgen?

Iedereen kan kinkhoest krijgen. Ook als je kinkhoest hebt gehad, kun je opnieuw kinkhoest krijgen. Iemand die is gevaccineerd kan het ook krijgen, maar wordt vaak minder ziek. De ziekte kan ernstig verlopen bij pasgeboren kinderen. Vaccinatie helpt de zwangere en het ongeboren kind bij de bescherming tegen kinkhoest (22 wekenprik).

Welke klachten horen bij kinkhoest?

Kinkhoest kan beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken ontstaan de typische hoestbuien, vooral 's nachts. Tijdens de hoestbui kan je erg benauwd worden en zelfs gaan braken.

Hoe voorkom je besmetting?

Goede hygiëne helpt om verspreiding van kinkhoest te beperken. Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep.

Voor zwangeren

Bescherm jezelf en je pasgeboren baby tegen kinkhoest met een kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Zie ook: 22 wekenprik | Rijksvaccinatieprogramma.nl. Zorg dat je als je hoogzwanger bent geen contact hebt met mensen die hoesten of snotteren.

Voor ouders van jonge baby’s

Bescherm je baby tegen kinkhoest met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Haal deze vaccinaties op tijd.  Zie ook: DKTP-vaccinatie bij 4 jaar | Rijksvaccinatieprogramma.nl. Is je baby (nog) niet beschermd door vaccinatie? Wees dan voorzichtig met contact van je baby met mensen en kinderen die snotteren en hoesten. Zijn er gezinsleden die klachten hebben die bij kinkhoest passen, zoals gierende hoestaanvallen of ernstig hoesten? Of hoestbuien bij een gezinslid die contact heeft gehad met een patiënt met kinkhoest? Neem dan contact op met de huisarts.

Voor mensen die hoesten en snotteren

Blijf uit de buurt bij hoogzwangeren en baby’s. Neem contact op met je huisarts als dat nodig is.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM: Kinkhoest | RIVM.


Advies en melden

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor meldingen, advies en overleg bereikbaar:

tijdens kantooruren via
(0592) 30 63 00 of 
[email protected]

Melden door professionals

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven (zoals een kinderopvang, school of zorginstelling), heeft een meldingsplicht. Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard

MEER INFORMATIE OVER MELDEN EN ADVIES