Week tegen kindermishandeling van start op 14 nov

9 november 2022


Op maandag 14 november start de Week tegen Kindermishandeling. Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Dit jaar richt de campagneweek zich op het thema ‘Praat met elkaar’.

Praat met elkaar

Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms is er twijfel of je het wel goed ziet. In andere gevallen weet je niet hoe je het gesprek moet aanvliegen of denk je als professional misschien dat je het allemaal zelf hoort te weten. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om het gesprek te beginnen. Tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt. Voor kinderen, voor ouders, voor collega´s en voor professionals.

Bekijk de hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan!

Op www.weektegenkindermishandeling.nl zijn verhalen en hulpmiddelen verzameld. Ook zijn er diverse activiteiten die tijdens en in het kader van de Week tegen Kindermishandeling plaatsvinden. Een paar voorbeelden:

  • Talkshow van de Raad voor de Kinderbescherming voor professionals in de jeugdhulp. Je volgt 'De Raad in gesprek' online op woensdag 16 november tussen 14.00 - 15.00 uur.
  • Webinar ‘Het vraagt lef om signalen van geweld te zien’op donderdag 17 november tussen 16.00 - 17.00 uur. Augeo Foundation en Integraal Werken in de Wijk focust zich in dit webinar op de relatie tussen het onderwijs en hulpverlening en goede voorbeelden van samenwerking.
  • 5-daagse MeldcodeQuiz: meld je aan via www.meldcodequiz.nl en ontvang dagelijks een quizvraag in de e-mail over het werken met de meldcode. Door de vragen en antwoorden uit de quiz binnen je organisatie te bespreken vergroot je je eigen kennis en die van je collega’s. Bovendien blijft er zo aandacht voor de meldcode.

Meer weten? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl

Samenwerkende partijen

De Week tegen Kindermishandeling is een campagne van het ministerie van VWS in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad van de Kinderbescherming.