Documenten uit digitale kinddossiers onbedoeld verwijderd

20 december 2022


Uit het systeem voor digitale kinddossiers van de jeugdgezondheidszorg van  GGD Drenthe zijn onbedoeld documenten verwijderd door de IT-leverancier. Het gaat om scans van documenten die tussen 2009 en 2014 als bijlage aan de kinddossiers zijn toegevoegd. De documenten zijn niet bij onbevoegden terechtgekomen en zijn altijd goed beveiligd geweest. De GGD verwacht dat er geen gevolgen zijn voor de zorg en heeft de ouders van de betreffende kinderen geïnformeerd.

GGD Drenthe betreurt wat er is gebeurd. Veel GGD-en maken gebruik van een systeem van de leverancier Topicus om de zorg aan kinderen bij te houden. In dat systeem zijn de documenten onbedoeld gewist door deze leverancier. Het gaat om bijlagen in kinddossiers zoals verwijsbrieven en onderzoeksresultaten van een kinderarts, huisarts, peuterspeelzaal of fysiotherapeut. Of overdrachten van andere zorgorganisaties.

Geen gevolgen voor de zorg

GGD Drenthe verwacht dat het verwijderen van de documenten geen gevolgen heeft voor de zorgverlening aan de kinderen, omdat het gaat om oudere documenten die als bijlage aan het dossier waren toegevoegd. In veel gevallen is de belangrijkste informatie uit de verwijderde documenten eerder al overgenomen in het kinddossier of opgevolgd door een professional.

Ouders zijn op de hoogte

Ouders van de betrokken kinderen hebben een brief ontvangen en kunnen rechtstreeks bij de GGD terecht voor aanvullende vragen of verdere zorgen.

Maatregelen

Hoewel het wissen van de documenten heeft plaatsgevonden bij een externe leverancier, heeft GGD Drenthe maatregelen genomen om te voorkomen dat dit weer gebeurt. Ook de leverancier heeft maatregelen genomen.