PreZorg en VoorZorgAanstaande moeders kunnen in bepaalde omstandigheden of in een kwetsbare situatie zitten waarbij extra hulp nodig is. Speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen bieden zwangeren deze ondersteuning. Dit kan zijn met een steuntje in de rug. Dit noemen wij PreZorg. Het kan ook zijn dat de hulp langduriger nodig is. Dan spreken we van VoorZorg.

Aanmelden

Aanmelden voor VoorZorg of PreZorg doe je via onderstaand aanmeldformulier. Een voorzorgverpleegkundige neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Aanmeldformulier PreZorg en VoorZorg

Gratis

VoorZorg en PreZorg wordt gratis aangeboden aan moeders die deze extra steun in de rug kunnen gebruiken. Heb je interesse, informeer dan eens bij je verloskundige of een andere hulpverlener. Vanzelfsprekend kun je ook via onze jeugdprofessionals informatie over VoorZorg of PreZorg ontvangen

VoorZorg: intensieve en langdurige zorg

VoorZorg is een programma voor aanstaande moeders die in verwachting zijn van hun eerste kindje en zich erg onzeker voelen over wat hun te wachten staat.

Steun tijdens de zwangerschap en daarna

De eerste keer zwanger, maar nog nauwelijks een idee wat er allemaal op je af gaat komen? VoorZorg biedt ondersteuning tijdens de zwangerschap en helpt je op weg bij de opvoeding van je kindje. Dit programma, aangeboden door de jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe, begint zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en loopt door tot het moment dat het kindje twee jaar oud is. Het wordt verzorgd door speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen, die ondersteuning kunnen bieden tijdens de zwangerschap en daarna bij de opvoeding van het kind gedurende de eerste twee jaar.

Huisbezoeken

De verpleegkundige ondersteuning wordt verleend in de vorm van een ruim aantal huisbezoeken. Tijdens deze bezoeken werken de verpleegkundigen met de jonge moeders aan negen onderwerpen:

  1. Hechting en ouderschap;
  2. Gezondheid van kind, moeder en vader;
  3. Ontwikkeling van het kind;
  4. Levensloop-ontwikkeling van moeder en eventueel vader;
  5. Veiligheid;
  6. Financiën;
  7. Communicatie;
  8. Informele steun en netwerk;
  9. Gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen.

Het programma is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden.

voorzorg_large3
prezorg_large3

PreZorg: extra steuntje in de rug

PreZorg is een programma voor aanstaande moeders waarbij de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Denk aan problemen als onzekerheid rondom het ouderschap, nare jeugdervaringen of een beperkt sociaal netwerk.

Steun tijdens de zwangerschap en daarna

Ben je zwanger en heb je behoefte aan een extra steuntje in de rug? Jij (en je partner) kunnen extra hulp en begeleiding krijgen vanuit PreZorg. Het programma bestaat uit 6 tot 8 huisbezoeken, voornamelijk tijdens de zwangerschap. Ook vlak na de geboorte zijn er nog een of twee bezoeken.
PreZorg is voor zwangeren en/of gezinnen waarbij de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Bijvoorbeeld onzekerheid over de zwangerschap, de bevalling of het aanstaand ouderschap. Maar het kan ook gaan om nare jeugdervaringen of een beperkt sociaal netwerk.

PreZorg wordt gegeven door speciaal opgeleide verpleegkundigen. De zorg is gericht op een goede start voor moeder en kind! Hierbij is er ondersteuning voor de zwangerschap, de bevalling en het aanstaand ouderschap. Daarna vindt er een overdracht naar de Jeugdgezondheidszorg of naar andere vorm van hulpverlening plaats.

Huisbezoeken

Tijdens de huisbezoeken kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen over de zwangerschap, bevalling of het aanstaande ouderschap. De bezoeken worden uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.