Voorlichtingen in relatie tot seksuele gezondheidHet team seksuele gezondheid van GGD Drenthe biedt voorlichtingen en trainingen aan leerlingen, studenten en professionals. Hieronder staan de voorlichtingen op een rij. Vragen? Neem contact op via [email protected].

Het aanbod:

 • Anticonceptieles
 • Bloosdoos (basisschool)
 • Gezonde relaties en seksualiteit
 • Rondje seksualiteit
 • Swipe your Type
 • Vlaggensysteem

Voorlichtingen

Anticonceptie-les, met behulp van de anticonceptiekoffer!

Doelgroep: Jongeren op het voorgezet onderwijs

Doel: Interactief informeren over anticonceptie, kinderwens en prettige seks.

Met hulp van de ‘anticonceptiekoffer’ worden verschillende anticonceptiemogelijkheden uitgelegd en krijgen jongeren uitleg over het belang hiervan. Ook worden misvattingen en fabels rondom anticonceptie behandeld en er is ruimte voor het stellen van vragen. Verder komt het onderwerp kinderwens aan bod: wat houdt dit in en hoe maak je een weloverwogen keuze? Daarnaast worden (on)gewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) besproken. Samenvattend: een informatieve en interactieve les, waar relevante en actuele kennis wordt gedeeld.

Groepsgrootte: Max. 20 jongeren
Duur: 60 minuten
Begeleiding: De les wordt aangeboden door een verpleegkundige van Team Seksuele Gezondheid van GGD Drenthe

Bloosdoos, een spel waar je kleur van krijgt!

Doelgroep: 10-12 jaar
Doel: Jongeren aanzetten tot praten over seksualiteit, verliefdheid en relaties.

De Bloosdoos is een spel met kaartjes en stellingen waarbij gegooid moet worden met een dobbelsteen. Het leert jongeren kritisch nadenken, meningen geven en gevoelens delen in relatie tot de volgende thema’s: vrienden en familie, verliefdheid en relaties, uitmaken en liefdesverdriet, intimiteit en seksualiteit, flirten en eigen vragen.

Groepsgrootte: 3-14 leerlingen
Duur: 60 minuten
Begeleiding: de gesprekken worden begeleid door een professional uit het team seksuele gezondheid van GGD Drenthe.

Gezonde relaties en seksualiteit, een interactieve voorlichting voor mbo-studenten!

Doelgroep: Mbo-studenten (niveau 1 t/m 4)
Doel: Bespreekbaar maken van thema’s rondom seksualiteit

Tijdens deze interactieve voorlichting worden verschillende thema’s rondom seksualiteit met studenten besproken. Onder andere: normaliseren, prettige seks, (on)plezierige relaties, wensen en grenzen en anticonceptie. Ook wordt stilgestaan bij fabels en feiten over seksualiteit en worden misvattingen over seksualiteit de wereld uit geholpen. De voorlichting biedt informatie en vraagt de studenten interactief deel te nemen aan het gesprek over seksualiteit. Ook wordt onze anticonceptiekoffer meegenomen. De voorlichting wordt gegeven door een deskundige gastdocent uit Team Seksuele Gezondheid van GGD Drenthe.

Groepsgrootte: Max. 20 studenten
Duur: 60 minuten
Begeleiding: De voorlichting wordt begeleid door een professional uit het team seksuele gezondheid van GGD Drenthe.
Belangrijk: Voor het geven van deze voorlichting is het belangrijk dat de studenten elkaar kennen, omdat sommige onderwerpen gevoelig kunnen liggen.

Rondje seksualiteit, stilstaan en praten over seksualiteit!

Doelgroep: Leerlingen op het voortgezet onderwijs
Doel: Stilstaan bij en praten over seksualiteit

Onderwerpen die aan bod komen zijn: (on)bedoelde zwangerschappen, seksuele grensoverschrijding, seksueel overdraagbare aandoeningen, gender en geaardheid, wensen en grenzen en relaties. Leerlingen maken kennis met alle onderwerpen die de term ‘seksualiteit’ omvat, afgestemd op de leeftijd. De les kan bijvoorbeeld worden ingepland in de Week van de Liefde. Of op een ander moment passend in het curriculum/schooljaar.

Groepsgrootte: Max. 20 leerlingen
Duur: 60 minuten
Begeleiding:  De voorlichting wordt begeleid door een professional uit het team seksuele gezondheid van GGD Drenthe.

Swipe your Type, Tinder 2.0

Doelgroep: Jongeren onder de 25 jaar
Doel: Gesprek aangaan over seksuele gezondheid

swipe

Goed om te weten: Swipe your Type is heel geschikt om in te zetten tijdens een introductieweek, informatiemarkt of evenement.

Swipe your Type is een fysieke vorm van de datingapp Tinder om het gesprek over seksuele gezondheid aan te gaan. Swipe your Type is eigendom van GGD Drenthe en kan worden uitgeleend voor verschillende doeleinden. Het bestaat uit een telefoonframe van twee meter waarin 13 verschillende platen – ook wel profielen - in het frame geschoven kunnen worden. De Swipe your Type is een praktisch hulpmiddel om thema’s als gender, geaardheid, experimenteren, relaties en (veilige) seks  te bespreken. De Swipe Your Type kan worden ingezet bij alle jongeren onder de 25 jaar.

Groepsgrootte: Wisselend. Kan bijvoorbeeld op doorlooplocaties (zoals de kantine) geplaatst worden.

Duur: Swipe Your Type is per dag te huren.
Begeleiding: Mocht dit gewenst zijn, dan kan een professional uit Team Seksuele Gezondheid van de GGD Drenthe Swipe Your Type begeleiden.  
Praktisch: De Swipe Your Type kan worden opgehaald en teruggebracht bij GGD Drenthe in Assen.

Vlaggensysteem, handvatten voor professionals!

Doelgroep:  (Professionele) opvoeders, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten.
Doel: Hoe om te gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren
Belangrijk:  Deze training vormt de basis van het Vlaggensysteem. Voor speciale doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren met een beperking of andere culturele achtergrond) is een verdieping op het Vlaggensysteem uitgebracht: Buiten de Lijnen. De verdieping valt buiten deze training.

Kinderen en jongeren komen veel in aanraking met seksualiteit. Op internet, via vrienden en op school. Via televisieprogramma’s, reclames en tijdschriften worden zij dagelijks geconfronteerd met geseksualiseerde beelden. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ouders, hulpverleners en professionele opvoeders zich afvragen: Wat is seksueel gezond gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In de basistraining Werken met het Vlaggensysteem leer je het Vlaggensysteem toe te passen.

Voorlichting – Basis
Groepsgrootte: Max. 8 personen I Duur: 1 uur I Prijs: €125,-

Workshop interactief
Groepsgrootte: Max. 8 personen I Duur: 3 uur I Prijs: €350,-

Workshop interactief
Groepsgrootte: 9 tot 15 personen I Duur: 3 uur I Prijs: € 700,-

Training 1 dag
Groepsgrootte: Max. 8 personen I Duur: 2 dagdelen I Prijs: €750,-

Training 1 dag
Groepsgrootte: 9 tot 15 personen I Duur: 2 dagdelen I Prijs: €1500,-

Begeleiding

De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer van het team seksuele gezondheid van GGD Drenthe.

Spellen

Girl’s Choice

Girl’s Choice is ontwikkeld ter voorlichting van meisjes in de leeftijdscategorie van 10-13 jaar (basisspel)  en 13-15 jaar. Het spel kan ook in teamverband worden gespeeld, waarbij het aantal deelnemers tot tien kan toenemen. Vanwege de soort vragen is een grotere groep niet wenselijk.

Het hoofddoel van het spel is een bijdrage te leveren een preventie van onbedoelde/ongewenste tienerzwangerschappen. Daarnaast stipt het spel de volgende onderwerpen aan: wensen & grenzen, controle over het seksleven, seksualiteit, intimiteit, relaties, kinderwens en weerbaarheid. Door middel van een bordspel en kaarten met vragen wordt op spelende manier kennisgemaakt en gesproken over hiervoor genoemde onderwerpen.

Gezien de aard van het onderwerp gaat het spel voornamelijk over heteroseksuele relaties, meisjes met homoseksuele voorkeur kunnen echter prima meespelen. Ook is het juist in deze leeftijdsfase mogelijk dat de seksuele identiteit voor meisjes nog niet vast staat en meisjes hierin nog zoekende zijn.

Materiaal:

 • Handleiding boekje
 • Antwoorden boekje
 • Spelregels
 • Rond dubbelzijdig spelbord
 • 100 opdrachtkaarten voor Girls’ Choice in vijf verschillende kleuren
 • 75 opdrachtkaarten voor Girls’ Choice in vijf verschillende kleuren
 • 15 paarse hartjeskaarten
 • 5 gekleurde pionnen
 • 1 dobbelsteen

Loverboys spel

Loverboys spel

Doelgroep: Meisjes/jonge vrouwen

Het Loverboy Spel is ontwikkeld met als doel het bespreken van loverboyproblematiek. Tegenwoordig wordt steeds meer bekendheid gegeven aan de problematiek rondom het fenomeen loverboys. Over het algemeen zijn de meeste slachtoffers te vinden in de laagste regionen van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Het spel kan in andere vormen ook worden aangeboden in het onderwijs of in jongerenwerk.

Materiaal:

 • Bordspel
 • Kleuren dobbelsteen
 • Memoryspel
 • Kwartetspel
 • Doosje met kaarten horend bij het bordspel, 4 categorieën
 • Handleiding voor het spel, gericht op jongerenwerkers, leerkrachten en andere geïnteresseerden.

Love buzz

De overgang van basisschool naar middelbare school is voor leerlingen een belangrijk transitiemoment. Een nieuwe omgeving gaat gepaard met waarden en normen, denkbeelden en gedragingen van medeleerlingen, die mogelijk anders zijn dan die van henzelf.

Lovebuzz is een interactief spel over liefde, relaties en beginnende seksualiteit voor brugklassers in het voorgezet onderwijs. Met dit spel krijgen leerlingen de kans meer over zichzelf en andere te ontdekken op het vlak van liefde, relaties en beginnende seksualiteit. Lovebuzz leert leerlingen deze thema’s bespreekbaar te maken en respectvol om te gaan met diversiteit in opvattingen en denkbeelden. Ze worden aan het denken gezet over wensen en grenzen in liefde, relaties en seksualiteit. Het spel is ontwikkeld op basis van de uitkomsten van het onderzoek ‘Seks onder je 25e’, dat elke vijf jaar wordt uitgevoerd door Rutgers en Soaaids Nederland.

Na het spelen van Lovebuzz zijn leerlingen beter in staat om:

 • Te laten merken wat zij willen in vriendschap, liefde en beginnende seksualiteit;
 • Te bespreken wat zij willen delen en wat zij voor zichzelf houden;
 • Respectvol te reageren op verschillen in opvattingen over seksualiteit, identiteit en verschillen tussen jongens en meisjes;
 • Betrouwbare informatie te vinden op sense.info.

Materiaal:

 • Spelregels
 • Handleiding
 • Poster
 • 6 ‘personages’ (Jasper, Selim, Gio, Kim, Indra, Sanne)

Bloosdoos

De Bloosdoos: een spel waar je kleur van krijgt. Jongeren tussen 10 en 12 jaar worden uitgenodigd het gesprek aan te gaan over vriendschap, verliefdheid, relaties, intimiteit en seksualiteit. Het spel leert de jongeren kritisch nadenken, meningen geven en gevoelens delen aan de hand van vragen en stellingen over een aantal thema’s.

De thema’s zijn:

 • Vrienden en familie
 • Verliefdheid en relaties
 • Uitmaken en liefdesverdriet
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Flirten
 • Eigen vragen

Het spel bevat kaartjes met vragen en stellingen en een dobbelsteen. Het spel kan worden gespeeld in een groep vanaf drie personen. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt ingeschat op welke manier het spel gespeeld wordt.

De Bloosdoos is dé gespreksstarter voor basisschoolleerlingen. Het spel en de gesprekken worden begeleid door een deskundige docent uit Team Seksuele Gezondheid van de GGD. Deze professional ondersteunt de leerlingen met het normaliseren van een gezonde seksuele ontwikkeling en bespreekt het belang van wensen en grenzen.

Materiaal

 • Kaartjes: rood, groen, oranje, blauw, paars en geel
 • Kleurendobbelsteen
 • Handleiding