Voorzorg bij eerste zwangerschapVoorzorg is een programma voor aanstaande moeders die zwanger zijn van hun eerste kind en zich erg onzeker voelen over wat hun te wachten staat.

Steun tijdens de zwangerschap en daarna

De eerste keer zwanger, maar nog nauwelijks een idee wat er allemaal op je af gaat komen? 'Voorzorg' biedt ondersteuning tijdens de zwangerschap en helpt je op weg bij de opvoeding van je kindje. Dit programma, aangeboden door de jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe, begint zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en loopt door tot het moment dat het kindje twee jaar oud is. Het wordt verzorgd door speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen, die ondersteuning kunnen bieden tijdens de zwangerschap en daarna bij de opvoeding van het kind gedurende de eerste twee jaar.

Huisbezoeken

De verpleegkundige ondersteuning wordt verleend in de vorm van een ruim aantal huisbezoeken. Tijdens deze bezoeken werken de verpleegkundigen met de jonge moeders aan een zestal onderwerpen:

  • de gezondheid van de moeder
  • de gezondheid en veiligheid van het kind
  • de persoonlijke ontwikkeling van de moeder
  • de rol van moeder als opvoeder van haar kind
  • de relatie van moeder met familie en vrienden
  • het gebruik van algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voorlichting voor aanstaande ouders

Het programma is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden.

Gratis

Voorzorg wordt gratis aangeboden aan moeders die deze extra steun in de rug kunnen gebruiken. Heb je interesse, informeer dan eens bij je verloskundige of een andere hulpverlener. Vanzelfsprekend kun je ook via onze jeugdprofessionals informatie over Voorzorg ontvangen.


Aanmelden

Woon je in de gemeente Borger-Odoorn, Emmen of Coevorden, stuur dan een email naar [email protected]

Woon je in een andere gemeente in Drenthe, mail dan naar [email protected]

22- wekenprik

Ben jij 22 weken zwanger of langer? Dan kun je gratis een vaccinatie halen om jouw baby meteen vanaf de geboorte te beschermen tegen kinkhoest. Lees meer over kinkhoest en de vaccinatie.