VogelgriepVogelgriep is een besmettelijke infectieziekte die voorkomt bij pluimvee, zoals kippen of kalkoenen en wilde (water)vogelsoorten, zoals meeuwen, eenden en zwanen. Het risico dat mensen vogelgriep krijgen is klein. Toch is het belangrijk dode vogels in de natuur niet aan te raken.

Kunnen mensen besmet raken met vogelgriep?

De kans op overdracht van een besmet dier naar een mens is klein. Alleen mensen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op een infectie.

De ziekte verloopt meestal mild. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde klachten als bij een gewone griep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking. Als je ziek wordt, is dat binnen tien dagen na het laatste contact met zieke dieren. Neem in dat geval contact op met je huisarts en vermeld dat je in contact bent geweest met dode, wilde (water)vogels.

Wat moet ik doen als ik zieke of dode (water)vogels zie?

  • Raak geen zieke of dode (water)vogels aan.
  • Houd uit voorzorg je hond aan de lijn in de buurt van plekken waar dode vogels kunnen liggen. Zo voorkom je dat je hond in contact komt met besmette (water)vogels.
  • Meld je vondst (één of meerdere dode (water)vogels op 1 plek).

Ik heb een dode (water)vogel aangeraakt, wat moet ik doen?

  • Was je handen zorgvuldig met water en zeep
  • Houd je gezondheid in de gaten. Word je binnen 10 dagen na de aanraking ziek? Neem dan contact op met je huisarts.

Vragen?

Heb je een andere vraag over de vogelgriep? Neem dan contact op met team Infectieziektenbestrijding via 0592 306300