Naamloos document
Naamloos document
Informatie voor scholen en kinderopvang

ADVIES OF VRAGEN BIJ EEN BESMETTING OP SCHOOL?
Ook weekenden en vakanties

GGD-scholenteam staat dagelijks 7 dagen per week van 8.30 - 17.00u klaar. Bel 088 2460217 (geen publieksnummer) of mail 
Het team ondersteunt bij alle vragen van school en geeft advies bij besmettingen en te nemen maatregelen. Het bestaat uit artsen en verpleegkundigen uit het team jeugdgezondheidszorg en infectieziektenbestrijding.

Vragen van ouders en individuele vragen van leerkrachten, kunnen gesteld worden via onze informatielijn 0592 709709 of coronavragen@ggddrenthe.nl (7 dagen per week, 8.00 - 17.00 uur).


MAATREGELEN 
De actuele maatregelen voor scholen vind je op rijksoverheid.nl 

Overleg met ons scholenteam over de maatregelen bij een besmetting in de klas.

Sinds 15 oktober is de quarantainemaatregel er grotendeels af voor kinderen tot 4 jaar. Zij besmetten bijna nooit andere mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld gewoon naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten. Lees het artikel op Rijksoverheid. 

Sinds 20 september is er een wijziging in het bron- en contactonderzoek voor opvang/primair onderwijs (PO). In dit bericht lees je een toelichting op deze laatste wijzigingen met daarin de versoepelingen van de quarantainemaatregelen op opvang/primair onderwijs  

PO/VO: alle schoolbesturen zijn met een brief (en Q&A's) van OCW geïnformeerd over de versoepelingen. Bekijk alle info via Lesopafstand

VO/MBO: Brief over testen en vaccineren voor jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s)
In deze brief staat de meest actuele informatie over jongeren en het coronavirus. Met informatie over testen en de mogelijkheid om te vaccineren.


VACCINEREN
Wel of niet vaccineren blijft een vrijwillige keuze. Voorlichting, de juiste  informatie en zo min mogelijk drempels, kunnen het maken van zo’n keuze misschien vergemakkelijken. 

Terugkoppeling van ons webinar In gesprek over vaccinatie
Scholen ontvingen deze (online) terugkoppeling van het webinar van donderdag 9 september jl. Jeugdarts Jac Korsten en vaccinatiearts Tim Hof reikten tijdens het webinar handvatten aan hoe je het gesprek kan aangaan met leerlingen of ouders die nog twijfelen.

In de terugkoppeling vind je:

 • een link om het webinar terug te kijken
 • vragen en antwoorden met doorlinkjes naar losse fragmenten uit het webinar. 
 • interessante bronnen over vaccineren


Interessante bronnen over jongeren en vaccineren

 • De biologielessen Leren over vaccineren van het instituut voor biologie (NIBI).
 • Website Drenthe Vaccineert is een speciale pagina voor jongeren.
 • De brief voor leerlingen en ouders over vaccineren en testen.
 • De site JouwGGD bevat info over corona, vaccinaties en andere thema’s die spelen in hun belevingswereld. Via deze site kunnen jongeren (ook anoniem) chatten en hun zorgen bespreken.
 • Bij twijfel kan de Keuzehulp coronavaccinatie handig zijn. Deze site, van TNO en het Radboud UMC, neemt mee wat je belangrijk vindt, of je over de juiste informatie beschikt en hoe een vaccinatie werkt.
 • In dit interview geeft kinderarts Patricia Bruijning-Verhagen van het UMC Utrecht antwoord op de vraag: Waarom is het belangrijk om gezonde tieners te vaccineren?
 • In deze korte Youtubevideo speciaal voor jongeren geeft dokter Putri Hintaran antwoord op de vraag: Waarom zou je je laten vaccineren als je jong bent?
 • Animatie van Steffie: corona, vaccineren en testen eenvoudig uitgelegd. 

 


BESMETTING IN DE KLAS?

BO/KO:
De GGD is altijd betrokken bij besmettingen op school en zal adviezen op maat geven aan school, kind en ouders. De kans dat kinderen corona aan hun omgeving doorgeven wordt steeds kleiner, doordat steeds meer mensen beschermd zijn door vaccinatie of het doormaken van een infectie. 

Volledig beschermd onderwijspersoneel? Zelftesten niet nodig.
Wanneer een personeelslid volledig gevaccineerd is, is een zelftest doen niet meer nodig. Andere medewerkers doen twee keer in de week een preventieve zelftest. Hierdoor wordt een besmetting vroegtijdig opgespoord en verdere besmetting beperkt.

De school mag niet naar de vaccinatiestatus van medewerkers (of leerlingen) vragen. Dit behoort namelijk tot bijzondere persoonsgegevens van de wet AVG. Is de status niet bekend, houdt dan de richtlijnen voor niet-gevaccineerden/-herstelden aan.

Testen bij klachten?
Klachten die passen bij het coronavirus? Maak dan een testafspraak voor een gratis coronatest bij GGD Drenthe. 

Let op: gebruik geen zelftest bij klachten, dit is niet betrouwbaar genoeg, ook niet bij een positieve uitslag. Laat je daarom juist bij klachten altijd testen bij de GGD. Ook bij milde klachten (bv. neusverkoudheid, keelpijn) is je laten testen belangrijk. 

Leerling blijft thuis om angst voor besmetting, wat doe jij?
Om het risico op een coronabesmetting voor kwetsbare gezinsleden te voorkomen, houden sommige ouders hun kind thuis van school. Voor een kind is het belangrijk dat onderwijs doorgaat. Wat doe je als school? Richtlijnen daarvoor vind je in het Handelingskader thuisblijvers corona met voorbeelden, vragen en antwoorden. 

Wat is de invloed van corona op de jeugd?
Informatie op deze site gaat over de invloed van de crisis op het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.

Onderwijspersoneel krijgt voorrang bij het testen
Leraren kunnen met voorrang worden getest. De priotest nemen we alleen af aan de Aziëweg in Assen of in Emmen. Je wordt in de ochtend getest, en ontvangt voor 18.00 uur de uitslag. Bel voor een priotest met 0800-8101. De schoolleiding verstuurt hiervoor de voorrangsverklaring aan de betreffende medewerker. Op deze pagina staat de werkwijze in zijn geheel beschreven. Ook medewerkers van kinderopvang en nood-BSO kunnen met prioriteit worden getest. Lees het bericht.

Positief getest personeel of leerling?
Als iemand positief test op het coronavirus, start de GGD het bron- en contactonderzoek. Als daar een school bij betrokken is, nemen we ook altijd contact op met de school om de risico’s op besmetting van andere kinderen of personeelsleden in kaart te brengen. In overleg met de school worden de betrokkenen gericht geïnformeerd over de te volgen leefregels. 

 


VENTILATIE
Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie en veel scholen zijn ook nog bezig dit te onderzoeken. Het kabinet stelt daarom € 360 miljoen beschikbaar om scholen te helpen de ventilatie op orde te brengen. Het coronavirus wordt voornamelijk verspreid door grotere druppels (bij hoesten of niezen bijvoorbeeld). Meerdere universiteiten en kennisinstituten onderzoeken momenteel of kleinere druppeltjes (aerosolen) ook een relevante rol spelen bij de verspreiding van het virus.

Vooralsnog is het voor scholen niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing). Een toelichting op luchten en ventileren vind je hier. Voor primair onderwijs en kinderdagopvang is er een RIVM-richtlijn voor Binnen- en Buitenmilieu met aanvullende ventilatie-adviezen. Voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs is er ook een handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ van Ruimte OK. Wil je advies over ventilatie op school ?Neem dan contact op met de afdeling Milieu en Gezondheid via 0592 306 300 of mail je vragen naar milieuengezondheid@ggddrenthe.nl

 


BELANGRIJKE INFORMATIEBRONNEN

RIVM of de Rijksoverheidsite