Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

28 maart 2023


Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Drenthe ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen in Nederland. In Drenthe deden bijna 1300 jongvolwassenen mee. GGD Drenthe wil dat er in de samenleving meer aandacht komt voor mentale gezondheid, onder meer door te investeren in de weerbaarheid en veerkracht van jongeren.

Psychische klachten vooral bij vrouwen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Vooral vrouwen geven dit aan. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten. Marjan van de Poll, jeugdarts bij GGD Drenthe, licht toe: “We zien een voortzetting van de trend die er voor de corona periode al was. Jongeren ervaren mentale druk door de maatschappelijke en sociale lat die hoog ligt. Corona heeft dit mogelijk versterkt”. Uit het onderzoek blijkt ook dat een groot deel van de jongvolwassenen stress ervaart door studie en school en door ‘alles wat ze moeten doen’. De helft van de jongvolwassenen die psychische klachten ervaren, had een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer. “Het is belangrijk dat jongvolwassenen genoeg mentale veerkracht ervaren om hun eigen pad te volgen en met tegenslagen om te kunnen gaan”, aldus Van de Poll.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Twee derde van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam. Bijna een derde voelt zich sterk eenzaam. Een deelnemer van het aanvullende onderzoek zei over eenzaamheid in de coronaperiode: “Ik heb me ook in die periode best wel alleen gevoeld. Want ook al kan je met vrienden dan wel bellen, dat is toch anders dan dat je echt bij elkaar bent.”

Er moet meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van de jeugd

GGD Drenthe wil dat er in de samenleving meer aandacht komt voor de mentale gezondheid van de jeugd. Hans Kox, Directeur Publieke Gezondheid bij GGD Drenthe: “Het onderzoek laat zien dat we echt nog veel meer moeten inzetten op preventie en het versterken van de mentale weerbaarheid van jongvolwassenen zodat zij beter kunnen omgaan met de maatschappelijke en sociale druk die zij ervaren.”
“Op basis van de data en de laatste wetenschappelijke inzichten ondersteunen we gemeenten en maatschappelijke partners (onderwijs) actief bij het ontwikkelen van beleid en interventies die de mentale gezondheid van jongvolwassenen kunnen versterken. Daarbij benadrukken we het belang van het versterken van de sociale cohesie, oprechte aandacht voor de doelgroep en het creëren van een gezonde leefomgeving”, licht Hans Kox toe.

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. In Drenthe deden bijna 1300 jongvolwassenen mee. Zij zijn geworven via advertenties op sociale media en via offlinekanalen. Voor het onderzoek werd samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS-opdrachtgever van de monitor.

Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

Volledige rapport: Jongvolwassenen en de coronaperiode
Tabellenboek: Jongvolwassenen en de coronaperiode