Centrum Seksueel Geweld en Stichting No Need to Hide werken vanaf nu samen

28 maart 2022


Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe en Stichting No Need to Hide zijn een samenwerking gestart om de verbinding tussen ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik te vergroten. Van preventie tot aan nazorg is de rol voor ervaringsdeskundigen van belang. Fetzen de Groot, coördinator van het centrum is blij met de samenwerking: ‘’In het helpen van slachtoffers, maar ook in het maken van beleid op dit thema zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar om dit thema beter bespreekbaar te maken.’’

Rol van ervaringsdeskundigen

Stichting No Need to Hide deed zelf onlangs onderzoek naar de positie en rol van ervaringsdeskundigen bij seksueel misbruik. Daaruit is gebleken dat het inzetten van ervaringsdeskundigen op meerdere plekken in het proces van toegevoegde waarde is. Een ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld helpen een professional te spiegelen of een maatje zijn voor slachtoffers. Ook het delen van ervaringsverhalen kwam uit het onderzoek naar voren als belangrijke waarde. Zo krijgt misbruik een gezicht en dit draagt bij aan het bespreekbaar maken van het thema.

Over No Need to Hide

Stichting No Need to Hide wil een veilige plek bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Zodat slachtoffers hun regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Dit doet de stichting door het opleiden van ervaringsdeskundigen tot buddy’s, zodat zij er kunnen zijn voor slachtoffers. Daarnaast is het de missie van No Need to Hide dat er een open, rechtvaardige samenleving komt waarin seksueel misbruik voorkomen en besproken wordt.

Over het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe

Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld. Je kunt veilig en anoniem contact zoeken met ons. Als je wilt, zorgen wij ervoor dat er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners worden ingeschakeld. We staan 24/7 voor jou klaar om jou de hulp te bieden die je nodig hebt. Je bereikt ons via 0800-0188 of chat via chatmetcsg.nl. Daarnaast wil het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe actief bijdragen aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van seksueel geweld.

Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe is onderdeel van GGD Drenthe en GGD Groningen.