Uitkomsten Gezondheidsmonitor Jeugd

10 juni 2024


In het najaar van 2023 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4. Deze monitor heet de Gezondheidsmonitor Jeugd en heeft als doel inzicht te krijgen in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren.

In Drenthe hebben ruim 5300 leerlingen op 23 locaties van het regulier voortgezet onderwijs de vragenlijst ingevuld. Landelijk deden in totaal ruim 188.000 leerlingen van 885 scholen, verspreid over heel Nederland, mee aan de Gezondheidsmonitor Jeugd. In 2021 en in 2019 vond er ook een monitor plaats in klas 2 en 4. Door de gegevens naast elkaar te leggen kunnen de cijfers met elkaar worden vergeleken.

Cijfers en duiding op Gezondheidsatlas Drenthe

De Drentse cijfers zijn gepubliceerd op www.gezondheidsatlasdrenthe.nl. Hier lees je ook meer over de duiding van de resultaten: Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 bekend (gezondheidsatlasdrenthe.nl).