Landelijk onderzoek GGD’en naar gezondheid, welzijn en leefstijl jongvolwassenen van start

9 april 2024


GGD’en doen samen met het RIVM dit jaar opnieuw onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in Nederland. Uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bleek dat meer dan de helft van de jongvolwassenen psychische klachten ervaart en een kwart zich sterk eenzaam voelt. Ook benadrukte dit onderzoek de impact van de coronaperiode op jongvolwassenen. Dit roept interessante vragen op over de langetermijngevolgen van corona en veerkrachtigheid van jongvolwassenen. Deze nieuwe meting doen GGD’en en RIVM met een landelijk online vragenlijstonderzoek: de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een landelijk online vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen. Het onderzoek wordt dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd. De eerste keer was in 2022, de resultaten daarvan zijn in maart 2023 gepubliceerd.

Van 8 april tot en met 7 juli 2024 kunnen jongvolwassenen door heel Nederland de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl. Jongvolwassenen worden bereikt via verschillende sociale media en de GGD’en. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.

Meedoen aan het onderzoek

Deelnemers geven informatie die voor het Rijk, GGD’en en gemeenten van belang is om beleid te maken en actie te ondernemen om de gezondheid van de jongvolwassenen te verbeteren. Zo levert de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen aan het onderzoek. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Meer informatie over de privacyregeling is te vinden op Jouw privacy bij GGD Drenthe - GGD Drenthe.

De resultaten

Alle GGD’en in Nederland vragen de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er straks resultaten op landelijk, regionaal en (bij voldoende respons) gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2025 beschikbaar.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronaperiode voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw.