Logopedie

Als leerkracht praat u elke dag met de kinderen in uw klas. U heeft een belangrijke taak in het tijdig herkennen van spraak- en taalproblemen. Met praten en taal leert het kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dit is belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Zowel op verstandelijk, emotioneel en sociaal vlak.

Preventieve logopedie

Het vroegtijdig opsporen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en  mondgewoonten is heel belangrijk. De docent heeft hierin een taak. De logopedist van de GGD Drenthe is hierin deskundig en kan met u meedenken en u voorzien van advies. Wanneer spraak- en taalstoornissen tijdig gesignaleerd worden voorkomt dit bijvoorbeeld:

  • uitstroom naar het speciaal onderwijs
  • voortijdige schooluitval
  • gedragsproblemen

Herken een logopedisch probleem

Hoe herkent u een logopedisch probleem? Dit is niet altijd even eenvoudig. Daarom hebben wij hieronder een aantal van de logopedische problemen weergegeven op het gebied van:

  • Taal: de leerling kent te weinig woorden, maakt onvolledige zinnen of begrijpt niet goed wat er tegen hem/haar gezegd wordt.
  • Spraak: de leerling kan bepaalde klanken niet goed zeggen of heeft moeite met de uitspraak van woorden.
  • Stem: de leerling heeft al langere tijd een hese of schorre stem. 
  • Stotteren: uw leerling hapert op bepaalde klanken, herhaalt letters, heeft last van blokkades tijdens het praten.
  • Afwijkend mondgedrag: de leerling zit veel met de mond open, zuigt nog op duim/vingers of speen of kan bepaalde bewegingen niet goed maken met de tong en/of lippen.

U kunt ook de checklist bij langslopen, mocht u een of meerdere vakjes aankruisen, neem dan gerust contact op met de logopedisten van de GGD Drenthe voor advies.

Afspraak

Als u vermoedt dat een kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, stem, mondgewoonten en/of auditieve vaardigheden, kunt u contact opnemen met de logopedisten van de GGD Drenthe, via logopedie@ggddrenthe.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.kindentaal.nl