Jongerenconsult

Gezond gedrag en een gezonde leefstijl op jonge leeftijd voorkomen gezondheidsproblemen op latere leeftijd. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe biedt daarom jongeren rond 16 jaar de mogelijkheid zich meer bewust te worden van hun eigen gezondheid en gedrag. Wij bieden op scholen voor voortgezet onderwijs en MBO allerlei inzet.

Het jongerenconsult: daarom!

Het bevorderen van gezond gedrag van de jeugd staat hoog op de landelijke politieke agenda. Het ministerie van VWS heeft de opdracht gegeven aan de jeugdgezondheidszorg om een extra contactmoment met 16-jarige jongeren aan te bieden. Dit contactmoment is een aanvulling op de preventieve gezondheidsonderzoeken die wij al uitvoeren voor kinderen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Het doel van dit extra contactmoment: inspelen op vragen en gezondheidsrisico’s beperken van jongeren in de puberteit. In Drenthe noemen we het extra contactmoment het JongerenConsult. We voeren het JongerenConsult in vanaf het schooljaar 2014/2015.

Het JongerenConsult werkt vraaggericht. Jongeren worden door een effectieve voorlichting zich bewust van hun eigen leefstijl. Ze worden gestimuleerd om over hun vragen of zorgen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige in gesprek te gaan.

Toolkit voor onderwijs

Het is belangrijk dat jongeren weten waar ze terecht kunnen met al hun vragen over hun gezondheid. U kunt hier materiaal downloaden om binnen uw school te communiceren over het jongerenconsult.

Download banners jongerenconsult

Er zijn 8 banners ontwikkeld ter promotie van JouwGGD.nl: 4 bewegende/geanimeerde banners (ani /.gif) en 4 statische banners(statisch /.png) in verschillende formaten. U kunt deze banners vrij gebruiken op uw website, intranet of ander digitaal platform.

Hier download u de banners JOUWGGD.nl. Klik op een link om de banner te openen in uw browser. Daarna klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies voor Afbeelding opslaan als.../Save picture as...