Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek een keer per vier jaar uit. Dit doen zij in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM.

Met de Gezondheidsmonitor Jeugd geven de GGD'en uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van jongeren te volgen. Gemeenten gebruiken de resultaten om beleid te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te verbeteren. De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 leest u op www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl. 

http://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/

Extra corona Gezondheidsmonitor Jeugd in 2021

Wat is de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren? Om daar achter te komen doen we in het najaar van 2021 een extra onderzoek onder jongeren in Drenthe. Dit noemen we de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. We werken hierin samen met alle GGD'en in Nederland en met het RIVM. In dit onderzoek is extra aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren in klas 2 en klas 4 tijdens en na corona.