Medicijnverstrekking

Als leerkracht wordt u regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn. Deze pijn is meestal met eenvoudige middelen te verhelpen, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek om kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

Protocol

De leerkracht die dit doet, begeeft zich dan niet altijd op duidelijk terrein. Daarom biedt GGD Drenthe een protocol medicijnverstrekking voor het onderwijs.

Download het protocol medicijnverstrekking

Verantwoordelijkheden

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van medische handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.

U kunt voor informatie en advies altijd contact met ons opnemen