Vlaggensysteem lespakket seksueel gedrag

Elke medewerker op een school heeft wel eens te maken met voorvallen rondom de seksuele ontwikkeling van kinderen. Meestal gaat dit om gezond seksueel gedrag dat past bij de ontwikkeling van een kind. Maar hoe bepaal je nu wanneer het gaat om gezond of om seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Kennismaken met het Vlaggensysteem

We bieden verschillende mogelijkheden om u te leren over deze aanpak:

  • Een kennismaking met het Vlaggensysteem (60 minuten)
  • Een workshop over het Vlaggensysteem (3 uur)
  • Een uitgebreide training (2 dagdelen van 3 uur per keer)

Het is mogelijk om de kennismaking op uw eigen werkplek te doen of bij de GGD.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar t.mooij@ggdgroningen.nl. of bekijk de website van het Vlaggensysteen.