Lekker fris op school

Uit veel onderzoeken is gebleken dat het binnenmilieu van scholen veel te wensen over laat. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, luchtweginfecties, oogirritaties, maar ook tot gebrek aan concentratie en onnodige vermoeidheid. Goed ventileren is belangrijk om problemen te voorkomen. Daarom voert GGD Drenthe de campagne 'Lekker fris in de klas!'

Hoe houdt u uw school fris?

  • Zorg er voor dat er continu geventileerd wordt. Bijvoorbeeld door een hoog raampje te openen, de roosters continu open te hebben en/of de mechanische ventilatie aan te zetten.
  • Lucht de klas regelmatig.
  • Houdt de temperatuur tussen 18-22 graden Celsius.
  • Zorg voor een opgeruimd lokaal. Een opgeruimd lokaal is beter schoon te houden.
    Laat knutselwerkjes niet langer dan twee weken hangen.

Waarom is het zo belangrijk om goed te ventileren?

Een goede kwaliteit van het binnenmilieu in scholen zorgt voor minder (school)verzuim van leerlingen en leerkrachten.

  • Kinderen leren beter, maken minder fouten en kunnen hun aandacht beter bij de les houden.
  • Kinderen en leerkrachten hebben minder snel last van hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritatie, luchtweginfecties, astma, oogirritatie en verergering van allergieën.

Hoe ontstaat een ongezond klimaat?

Een ongezond klimaat ontstaat door  eigenschappen van het gebouw in combinatie met onvoldoende of verkeerd gebruik van de aanwezige ventilatievoorzieningen en andere manieren om de lucht schoon te houden. Lucht raakt snel verontreinigd door bijvoorbeeld stof, ziektekiemen en geurstoffen.  Wordt er niet goed geventileerd, dan blijft dit allemaal in de klas hangen. Dat is ongezond. Zorg daarom voor voldoende frisse lucht in de klas.

Toolkit en andere informatie

De digitale toolkit milieu en natuur helpt bij het zorgen voor een frissen en gezonde klas. In de toolkit staat informatie, voorbeelddocumenten en instrumenten. Hiermee kunt u direct aan de slag op school.  Deze toolkit biedt ook ondersteuning bij de aanvraag van het thema certificaat Milieu en natuur van het vignet Gezonde School. Er is ook een e-learning ‘Beter leren? Ventileren!’  waarmee u ook inzicht kunt krijgen hoe u kunt ventileren. Tot slot kunt u inspiratie opdoen met het boekje ‘Terugblik en frisse inspiratie voor de toekomst’.