Advies en ondersteuning

Jeugdartsen, jeugdartsassistenten en jeugdverpleegkundigen van GGD Drenthe bezoeken regelmatig de basisscholen, de scholen voor speciaal onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Drenthe. Zij doen op deze scholen preventieve gezondheidsonderzoeken. Maar als leerkracht kunt u ook bij ons terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van gezondheid.

Gezondheidsrisico's op school

Op scholen staat het welzijn van kinderen voorop. Daarom heeft het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid een uitgebreid document opgesteld over gezondheidsrisico's op de basisschool en buitenschoolse opvang. In dit document vindt u alle informatie over infectieziekten, hygiëne, gezond binnenmilieu en vele andere gezondheidsonderwerpen.

Informatie over hygiëne
Informatie over ziektebeelden

Contact

Als u een vraag heeft over gezondheid en welzijn op uw school, dan kunt u daarover altijd de jeugdarts, verpleegkundige of assistent op uw school aanspreken. Maar u kunt ook contact opnemen met GGD Drenthe.

Ga naar onze contactgegevens

Advies en ondersteuning