Scholen

GGD Drenthe werkt nauw samen met het onderwijs. Onze diensten en gezondheidsthema’s sluiten aan bij de dagelijkse praktijk op school.

 • Infectieziekten op school of opvang?
  Is er een infectieziekte zoals krentenbaard, buikgriep of waterpokken op uw locatie? Meld dit dan bij de GGD. Om u te ondersteunen in de communicatie richting ouders en kinderen, hebben wij deurbriefjes ontwikkeld. Op het deurbriefje staat dat er kinderen met een bepaalde infectieziekte zijn, wat de symptomen zijn en wat ouders hieraan kunnen doen. Deze deurbriefjes kunt u ophangen na contact met GGD Drenthe.
 • Het gezondheidsonderzoek op de basisschool
  De Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe zet zich in om kinderen zo gezond mogelijk op te laten groeien. Daarom nodigen we alle kinderen van groep 2 en 7 uit voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt op school. Van tevoren vullen ouders een vragenlijst in via Mijn Kinddossier. De uitnodiging hiervoor ontvangen ouders via de mail.
 • Het gezondheidsonderzoek op het voortgezet onderwijs 
  Gezond gedrag en een gezonde leefstijl op jonge leeftijd voorkomt gezondheidsproblemen op latere leeftijd. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe biedt jongeren (12-18 jaar) de mogelijkheid zich meer bewust te worden van hun eigen gezondheid en gedrag. Wij volgen hun ontwikkelingen op twee momenten, in de onderbouw en in de bovenbouw. We werken hierin nauw samen met scholen.

 • Wat te doen bij een calamiteit op school
  Het schoolleven kan plotseling verstoord worden door een schokkende gebeurtenis. Het is belangrijk dat scholen hierop zo goed mogelijk voorbereid zijn. GGD Drenthe biedt ondersteuning bij het omgaan op school met verdriet, verlies en rouw. U kunt hiervoor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD inschakelen.

 • Corona en school / kinderopvang 
  Corona in de klas brengt veel veranderingen en onrust met zich mee. Op de corona scholenpagina staat alle informatie rondom maatregelen, testen en vaccineren.

Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. We helpen graag.