Veilig thuis

Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier echt iets tegen doen! Of het nou om uzelf of om een ander gaat. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Want het geweld houdt niet op. Niet vanzelf.

Over Veilig Thuis Drenthe

Veilig Thuis Drenthe zet zich in voor een plek die geborgen en vertrouwd zou moeten zijn, maar dat nu niet is.

Op deze site staan adviezen en tips die je mogelijk helpen. Medewerkers kunnen je advies geven of hulp bieden bij de ondersteuning aan inwoners en professionals die te maken hebben met vermoedens of situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het advies- en meldpunt brengt hulp op gang, doet als dat nodig is onderzoek en draagt bij aan het stoppen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Het doel is werken aan herstel van veiligheid op korte en lange termijn. Het advies- en meldpunt sluit aan bij lokale netwerken, instellingen en zorgprofessionals zoals centra voor jeugd en gezin, scholen, wijk- en buurtteams.

 

Direct hulp nodig? Bel 0800-2000 | Directe nood: bel 112