Onderzoek klas 2 voortgezet onderwijs

De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe voert een preventief gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Ook houden de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige regelmatig spreekuren op school.

Het onderzoek

De assistent of verpleegkundige voert het onderzoek uit. Op de eerste dag stelt hij/zij zich in de klas voor aan de leerlingen en legt de leerlingen uit wat er gaat gebeuren. Vragenlijsten worden uitgedeeld en deze worden in de klas door de leerlingen individueel ingevuld. Vervolgens gaan de leerlingen één voor één mee voor onderzoek. Tijdens een gesprekje met uw zoon/dochter wordt gevraagd hoe het gaat op school, hoe uw zoon/dochter omgaat met vrienden en vriendinnen, aan sport doet of hobby’s heeft. Ook wordt de door uw zoon/dochter ingevulde vragenlijst doorgenomen. De lengte en het gewicht worden gemeten. Hiervoor hoeven alleen de schoenen uit. Ook wordt het gehoor gemeten. Op verzoek wordt het gezichtsvermogen bepaald.  

Uitslag van de screening

Na de screening worden de resultaten besproken met de jongere en genoteerd op een formulier. Dit formulier krijgt uw zoon of dochter in een envelop mee naar huis. Indien  nodig worden de resultaten van de screening besproken met de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. Het kan zijn dat uw zoon of dochter na deze bespreking wordt uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.

Spreekuren voor alle leeftijden

Het spreekuur is toegankelijk voor alle ouders en leerlingen van de school. Ook mentoren kunnen, in overleg met u en uw zoon of dochter, leerlingen aanmelden voor het spreekuur.
Op de spreekuren kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • gezichtsvermogen,
  • gehoor,
  • groei, ontwikkeling,
  • gedrag,
  • chronische ziektes.
  • opvoeding,
  • psychosociale problemen,
  • voeding,
  • overgewicht,
  • ziekteverzuim.

 Vragen?

Heeft u vragen neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 2460246 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur).