Onderzoek groep 2 en 7 basisschool

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe zet zich in om kinderen zo gezond mogelijk op te laten groeien. Daarom nodigen we alle kinderen van groep 2 en 7 uit voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt op school. Van tevoren vult u een vragenlijst in via Mijn Kinddossier. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de mail. Tijdens het onderzoek meten en wegen wij uw kind. In groep 2 doen wij ook een gehoor- en ogentest.

Het gezondheidsonderzoek in groep 2

De assistent van de Jeugdgezondheidszorg meet de lengte en het gewicht van uw kind. Ook doet ze een ogen- en gehoortest. 

Lees hier meer over het gezondheidsonderzoek in groep 2. 

Het gezondheidsonderzoek in groep 7

Tijdens het gezondheidsonderzoek in groep 7 meten we de lengte en het gewicht van uw kind. Ook is er een gesprekje over onderwerpen als eten, slapen en hoe het gaat op school. Het gezichtsvermogen en het gehoor worden alleen getest wanneer u of de leerkracht aangeeft dat u zich hier zorgen over maakt. Dit kunt u doen bij het invullen van de vragenlijst. 

Vul online de vragenlijst in!

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor het gezondheidsonderzoek? Vul dan de vragenlijst (bestaande uit twee delen) in via www.mijnkinddossier.nl. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Wilt u dit zo snel mogelijk doen? Zonder ingevulde vragenlijst kunnen wij uw kind niet onderzoeken. De vragen gaan over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en factoren die hierop van invloed zijn. Onze assistent bekijkt de ingevulde vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek op school.