Onderzoek groep 2 en 7 basisschool

Als uw kind in groep 2 en groep 7 zit, nodigen wij hem of haar uit voor een gezondheidsonderzoek. Als het zover is, krijgt u daarover thuis een brief van ons.

Vragenlijsten

Bij onze brief sturen wij u twee vragenlijsten. De vragen gaan over de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van uw kind.

  • Vul de vragenlijsten in. Dat kost u ongeveer 10 minuten
  • Doe de ingevulde lijsten in een gesloten envelop en lever deze in bij de leerkracht van uw kind
  • Als u de vragenlijst niet inlevert, kunnen wij uw kind niet onderzoeken

Het onderzoek

De teamassistente neemt de door u ingevulde vragenlijsten zorgvuldig door. Zij haalt uw kind dan zelf uit de klas voor het gezondheidsonderzoek.

  • Het gezondheidsonderzoek duurt ongeveer 15 minuten
  • Tijdens het onderzoek meet de assistente de lengte en het gewicht van uw kind. Ook doet zij een ogen- en gehoortest
  • Uw kind hoeft zich tijdens het onderzoek niet uit te kleden
  • Uw kind krijgt de uitkomsten van het onderzoek mee in een gesloten envelop
  • Na het onderzoek brengt de assistente uw kind weer terug naar de klas

Uw aanwezigheid

U hoeft als ouder niet aanwezig te zijn bij het onderzoek. Als u dat wel wilt, kunt u dat aangeven op de vragenlijst. In de eerste vragenlijst vragen wij u toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Als u bij het onderzoek wilt zijn, dan krijgt u van ons een uitnodiging voor het spreekuur van onze jeugdverpleegkundige.

Spreekuur voor u

Na het onderzoek noteert de teamassistente alle gegevens in het dossier van uw kind. Ze bespreekt deze gegevens, uw ingevulde vragenlijst en eventuele vragen van de leerkracht met de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Het kan zijn dat de uitkomsten van het onderzoek vragen oproepen, bij ons of bij u. Als wij denken dat dat nodig is, dan nodigen wij u uit voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.