Kinderopvang

GGD Drenthe inspecteert voor de gemeente alle centra voor kinderopvang op hygiëne en veiligheid. Dat zijn plekken waar uw kind terecht kan voor dagopvang en buitenschoolse opvang, gastouders en peuterspeelzalen. Onze rapporten zijn openbaar. U kunt ze bekijken in het Landelijk Register Kinderopvang.

Rapport kinderopvang

Ga naar het Landelijk Register Kinderopvang.

Veel GGD-rapporten zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. U kunt daarin zoeken op naam of registratienummer van de opvang, adres of woonplaats. Als u in het landelijk register het rapport van uw kinderopvang niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Over het landelijk register

Centra voor kinderopvang komen alleen in het landelijk register als ze een inspectie van de GGD hebben gehad en van de gemeente kinderopvang mogen aanbieden. Iedere kinderopvang in het landelijk register heeft een eigen registratienummer. U krijgt alleen kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Klachtenloket kinderopvang

Bent u het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Of hebt u als oudercommissie een klacht? Dan kunt u bij het landelijk Klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen een klacht melden: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/.

Het Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen biedt onafhankelijke informatie, advies, bemiddeling en mediation naar aanleiding van vragen en klachten van ouders over de kinderopvang.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Voor de kinderopvanghouders geldt dat ze zich sinds 1 januari 2016  verplicht moeten aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Lees hier meer: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/