Kinderopvang

GGD Drenthe inspecteert alle centra voor kinderopvang op hygiëne en veiligheid. Onder kinderopvang vallen verschillende plekken zoals dagopvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. De inspectierapporten zijn openbaar. U kunt dit online bekijken.

Bekijk het inspectierapport

Van elk inspectiebezoek wordt een rapport opgesteld. Deze rapporten kunt u terugvinden in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin zoekt u op naam, registratienummer, adres of plaats van de opvang. Kunt u het rapport van uw opvang niet vinden? Neem dan contact met ons op via (0592) 306 300 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 – 17.00 uur).

Over het landelijk register

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Kinderopvanglocaties komen alleen in het landelijk register als ze een inspectie van de GGD hebben gehad en van de gemeente kinderopvang mogen aanbieden. Iedere kinderopvang in het landelijk register heeft een eigen registratienummer. 

Een klacht melden

Wilt u een klacht melden over de opvanglocatie van uw kind? U kunt persoonlijk of namens de oudercommissie een klacht melden bij het Klachtenloket voor Kinderopvang.

Het klachtenloket biedt onafhankelijke informatie, advies en bemiddeling. Als het niet lukt om met behulp van het klachtenloket een oplossing te vinden, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Voor de kinderopvanghouders geldt dat ze zich sinds 1 januari 2016  verplicht moeten aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang