Inenting meningokokkenziekte

VACCINATIEWEEK HPV, DTP- EN BMR- PRIK UITGESTELD

De vaccinatieweek tegen de infectieziekten difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen,  rodehond (BMR) en baarmoederhalskanker (HPV) van 30 maart t/m 9 april gaat niet door en wordt uitgesteld tot na de zomervakantie. Dit besluit is genomen op basis van de landelijke RIVM-richtlijnen omtrent het coronavirus.

De kinderen en ouders/opvoeders die zijn uitgenodigd worden per brief op de hoogte gesteld. Er is nog geen nieuwe datum bekend, wanneer deze datum er is worden de betrokkenen geïnformeerd.


Vaccinatieweek HPV, DTP- EN BMR- prik
GGD Drenthe vaccineert volgens het Rijksvaccinatieprogramma, een aantal keer per jaar op 12 verschillende locaties in de regio tegen verschillende infectieziekten.

Met uitstel van een half jaar voor de vaccinaties HPV en DTP en BMR komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar.

Vaccinatie MenACWY
De vaccinatie tegen de meningokokkenziekte voor 14-jarigen wordt ook uitgesteld, maar nog wel voor de zomer gegeven. Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland, met name onder jonge kinderen en tieners. De kans om Meningokokken W op te lopen is momenteel gelukkig klein. De toename is echter dusdanig dat de MenACWY-prik voor de zomervakantie gegeven wordt om een stijging te voorkomen. GGD Drenthe volgt hierin het landelijke beleid. De betrokken jongeren en ouders/opvoeders worden per brief geïnformeerd over de nieuwe data.

Overige vaccinaties
De vaccinaties die uitgevoerd worden op de consultatiebureaus in onze regio’s gaan wel gewoon door, omdat deze op individuele basis plaatsvinden.