Vaccinaties voor kinderen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op bescherming tegen 12 gevaarlijke en soms dodelijke ziekten. Dit gebeurt via het Rijksvaccinatieprogramma van de overheid. Het Rijksvaccinatieprogramma bestaat uit vaccinaties tegen deze 12 ziekten. De vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma zijn voor alle kinderen gratis. Woont u in de provincie Drenthe? Dan krijgt uw kind de vaccinaties van GGD Drenthe.

Ziekten en vaccinaties

Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma vindt u op de website van het RIVM. Daar leest u bijvoorbeeld informatie over de 12 ziekten, zoals de bof, mazelen, rodehond en baarmoederhalskanker. Ook kunt u in het vaccinatieschema zien welke vaccinaties uw kind krijgt en op welke leeftijd.

Vaccinatie tegen hepatitis B

Alle kinderen die geboren zijn vanaf 1 augustus 2011, krijgen een vaccinatie tegen hepatitis B aangeboden. Hepatitis B is een ernstige leverziekte, die wordt veroorzaakt door een virus.

BMR- en DTP-vaccinaties voor kinderen van 9 jaar

Kinderen van 9 jaar oud, krijgen 2 prikken. Deze prikken worden de BMR- en DTP-vaccinaties genoemd. Lees meer over de BMR- en DTP-vaccinaties voor kinderen van 9 jaar.

Vaccinaties tegen baarmoederhalskanker (HPV) voor meisjes

Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden, 2 prikken tegen baarmoederhalskanker (HPV). Lees meer over de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker (HPV) voor meisjes.

Rijksvaccinatieprogramma in de provincie Drenthe

Wilt u meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma in de provincie Drenthe? Neem dan contact op met de GGD Drenthe. Telefoonnummer 088-2460246, iedere werkdag bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.